LogoHeader2lat

LogoHeadermobilna

Zapošljavanje

2021

Aktuelni

Oglas za prijem u radni odnos 3489/2 od 26.11.2021 - PDF


Realizovani

Oglas za prijem u radni odnos 3345/2 od 15.11.2021 - PDF
- Odluka o prijemu u radni odnos 3345/5 po oglasu 3345/2 - PDF

Oglas za prijem u radni odnos 3155/2 od 25.10.2021 - PDF
- Odluka o prijemu u radni odnos 3155/5 po oglasu 3155/2 - PDF

Oglas za prijem u radni odnos 3016/2 od 13.10.2021 - PDF
- Odluka o prijemu u radni odnos 3016/5 po oglasu 3016/2 - PDF

Oglas za prijem u radni odnos 2954/2 od 05.10.2021 - PDF
- Odluka o prijemu u radni odnos 2954/5 po oglasu 2954/2 - PDF

Oglas za prijem u radni odnos 2698/2 od 16.09.2021 - PDF
- Odluka o prijemu u radni odnos 2698/5 po oglasu 2698/2 - PDF

Oglas za prijem u radni odnos 2544/2 od 31.08.2021 - PDF
- Odluka o prijemu u radni odnos 2544/5 po oglasu 2544/2 - PDF

Oglas za prijem u radni odnos 1955/2 od 02.07.2021 - PDF
- Odluka o prijemu u radni odnos 1955/5 po oglasu 1955/2 - PDF

Oglas za prijem u radni odnos 1860/2 od 25.06.2021 - PDF
- Odluka o prijemu u radni odnos 1860/5 po oglasu 1860/2 - PDF

Oglas za prijem u radni odnos 1846/2 od 23.06.2021 - PDF
- Odluka o prijemu u radni odnos 1846/5 po oglasu 1846/2 - PDF

Oglas za prijem u radni odnos 1719/2 od 16.06.2021 - PDF
- Odluka o prijemu u radni odnos 1719/5 po oglasu 1719/2 - PDF

Oglas za prijem u radni odnos 1550/2 od 01.06.2021 - PDF