LogoHeader2lat

LogoHeadermobilna

Zapošljavanje

2022

Aktuelno

Oglas za prijem u radni odnos 3388/2, dana 23.11.2022 - preuzmi

Realizovani

Oglas za prijem u radni odnos 3186/2, dana 03.11.2022 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 3186/4 po oglasu broj 3186/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos 3132/2, dana 28.10.2022 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 3132/4 po oglasu broj 3132/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos 2836/2, dana 11.10.2022 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 2863/4 po oglasu broj 2863/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos 2681/2, dana 26.09.2022 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 2681/4 po oglasu broj 2681/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos 2569/2, dana 16.09.2022 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 2569/4 po oglasu broj 2569/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos 2432/2, dana 1.09.2022 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 2432/4 po oglasu broj 2432/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos 2217/2, dana 12.08.2022 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 2217/4 po oglasu broj 2217/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos 1977/2, dana 19.07.2022 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 1977/4 po oglasu broj 1997/2 - preuzmi 

Oglas za prijem u radni odnos 1787/2, dana 28.06.2022 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 1787/4 po oglasu broj 1787/2 - preuzmi 

Oglas za prijem u radni odnos 1376/2, dana 18.05.2022 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 1375/4 po oglasu broj 1375/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos 1306/2, dana 12.05.2022 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 1306/4 po oglasu broj 1306/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos 1201/2, dana 04.05.2022 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 1201/4 po oglasu broj 1201/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos 1140/2, dana 21.04.2022 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 1140/4 po oglasu broj 1140/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos 1004/2, dana 07.04.2022 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 1004/4 po oglasu broj 1004/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos 861/2, dana 25.03.2022 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 861/4 po oglasu broj 861/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos 747/2, dana 16.03.2022 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 747/4 po oglasu broj 747/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos 563/2, dana 01.03.2022 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 563/4 po oglasu broj 563/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos 247/2, dana 01.02.2022 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 247/4 po oglasu broj 247/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos 127/2, dana 19.01.2022 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 127/4 po oglasu broj 127/2 – preuzmi

 

2021

Realizovani

Oglas za prijem u radni odnos 3660/2, dana 09.12.2021 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 3660/5 po oglasu broj 3660/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos 3621/2, dana 07.12.2021 – preuzm
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 3621/5 po oglasu broj 3621/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos 3489/2, dana 26.11.2021 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 3489/5 po oglasu broj 3489/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos 3345/2, dana 15.11.2021 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 3345/5 po oglasu broj 3345/2 -   preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos 3155/2, dana 25.10.2021 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 3155 /5 po oglasu broj 3155/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos 3016/2, dana 13.10.2021 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 3016 /5 po oglasu broj 3016/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos 2954/2, dana 05.10.2021 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 2954 /5 po oglasu broj 2954/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos 2698/2, dana 16.09.2021 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 2698 /5 po oglasu broj 2698/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos 2544/2, dana 31.08.2021 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 2544 /5 po oglasu broj 2544/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos 1955/2, dana 02.07.2021 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 1955 /5 po oglasu broj 1955/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos 1860/2, dana 25.06.2021 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 1860 /5 po oglasu broj 1860/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos 1846/2, dana 23.06.2021 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 1846 /5 po oglasu broj 1846/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos 1719/2, dana 16.06.2021 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 1719 /5 po oglasu broj 1719/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos 1550/2, dana 01.06.2021 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 1550 /5 po oglasu broj 1550/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos 1456/2, dana 25.05.2021 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 1456/5 po oglasu broj 1456/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos 1286/2, dana 14.05.2021 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 1286/5 po oglasu broj 1286/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos broj 1082/2, dana 21.4.2021 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 1082/5 po oglasu broj 1082/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos broj 922/2, dana 7.4.2021 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 922/5 po oglasu broj 922/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos broj 721/2, dana 17.3.2021 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 721 /5 po oglasu broj 721/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos broj 612/2, dana 10.3.2021 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 612 /5 po oglasu broj 612/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos broj 317/2, dana 11.2.2021 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 317 /5 po oglasu broj 317/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos broj 109/2, dana 14.1.2021 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 109 /5 po oglasu broj 109/2 - preuzmi

 

2020

Realizovani

Oglas za prijem u radni odnos broj 3649/2, dana 31.12.2020 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 3649 /5 po oglasu broj 3649 /2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos broj 3569/2, dana 24.12.2020 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 3569 /5 po oglasu broj 3569 /2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos broj 3396/2, dana 09.12.2020 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 3396 /5 po oglasu broj 3396 /2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos broj 3244/2, dana 25.11.2020 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 3244 /5 po oglasu broj 3244 /2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos broj 3147/2, dana 18.11.2020 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 3147/5 po oglasu broj 3147/2 (1. deo) - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 3147/5 po oglasu broj 3147/2 (2. deo) - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos broj 2761/2, dana 01.10.2020 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 2761/5 po oglasu broj 2761/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos broj 2709/2, dana 24.09.2020 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 2709/5 po oglasu broj 2709/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos broj 2534/2, dana 08.09.2020 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 2534/5 po oglasu broj 2534/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos broj 2200/2, dana 03.08.2020 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 2200/5 po oglasu broj 2200/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos broj 1973/2, dana 16.07.2020 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 1973/5 po oglasu broj 1973/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos broj 1742/2, dana 24.06.2020 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 1742/5 po oglasu broj 1742/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos broj 1569/2, dana 10.06.2020 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 1569/5 po oglasu broj 1569/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos broj 1167/2, dana 13.05.2020 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 1167/5 po oglasu broj 1167/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos broj 33/2, dana 03.01.2020 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 33/5 po oglasu broj 33/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos broj 479/2, dana 14.02.2020 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 479/5 po oglasu broj 479/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos broj 490/2, dana 14.02.2020 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 490/5 po oglasu broj 490/2 - preuzmi

 

2019

Realizovani

Oglas za prijem u radni odnos broj 3968/2, dana 20.12.2019 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 3968/5 po oglasu broj 3968/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos broj 3708/2, dana 27.11.2019 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 3708/5 po oglasu broj 3708/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos broj 3437/2, dana 05.11.2019 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 3437/5 po oglasu broj 3437/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos broj 3259/2, dana 18.10.2019 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 3259/5 po oglasu broj 3259/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos broj 2799/2, dana 06.09.2019 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 2799/5 po oglasu broj 2799/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos broj 2351/2, dana 17.07.2019 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 2351/5 po oglasu broj 2351/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos broj 2081/2, dana 17.06.2019 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 2081/5 po oglasu broj 2081/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos broj 1870/2, dana 30.05.2019 - preuzmi
- Izmena oglasa broj 1870/2-1 dana 05.06,2019 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 1870/5 po oglasu broj 1870/2 i 1870/2-1 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos broj1292/2, dana 23.04.2019 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 1292/5 po oglasu broj 1292/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos broj 174/2, dana 21.01.2019 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 174/5 po oglasu broj 174/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos broj 448/2, dana 13.02.2019 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 448/5 po oglasu broj 4484/2 – preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos broj 854/2, dana 20.03.2019 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 854/5 po oglasu broj 854/2 - preuzmi


2018

Realizovani

Oglas za prijem u radni odnos broj 3616/17, dana 11.12.2017 – preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 3636/2 po oglasu broj 3616/17 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos broj 133/2, dana 12.01.2018 - preumi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 133/5 po oglasu broj 133/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos broj 311/2, dana 30,01,2018 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 311/5 po oglasu broj 311/2 – preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos broj 630/2, dana 28,02,2018 - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 630/5 po oglasu broj 630/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos broj 835/2, dana 16,03,2018. - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 835/5 po oglasu broj 835/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos broj 1042/2, dana 04,04,2018. - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 1042/5 po oglasu broj 1042/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos broj 1091/2, dana 05,04,2018. - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 1091/5 po oglasu broj 1091/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos broj 1397/2, dana 09.05,2018. - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 1397/5 po oglasu broj 1397/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos broj 2132/2, dana 18.07.2018. - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 2132/5 po oglasu broj 2132/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos broj 2330/2, dana 06.08.2018. - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 2330/5 po oglasu broj 2330/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos broj 2667/2, dana 04.09.2018. - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 2667/5 po oglasu broj 2667/2 - preuzmi 

Oglas za prijem u radni odnos broj 2894/2, dana 26.09.2018. - preuzmi 
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 2894/5 po oglasu broj 2894/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos broj 3312/2, dana 29.10.2018. - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 3312/5 po oglasu broj 3312/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos broj 3682/2, dana 27.11.2018. - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 3682/5 po oglasu broj 3682/2 - preuzmi

Oglas za prijem u radni odnos broj 4010/2, dana 26.12.2018. - preuzmi
- Odluka o prijemu u radni odnos broj 4010/5 po oglasu broj 4010/2 - preuzmi

 

FaLang translation system by Faboba
Put doktora Goldmana 4
21204 Sremska Kamenica
Srbija

Telefon: +381 (0)21 480 5100
Fax: +381 (0)21 527 960
Call centar: 066 880 5312
Imenik lekara (xlsx)

Elektronska pošta: ipbvojvodine@gmail.com
Internet adresa: www.ιinstitut.rs

PIB: 100804605
MBR: 08042462
JBKJS: 02567