Institut za plućne bolesti Vojvodine

S ponosom možemo reći da je Institut za plućne bolesti Vojvodine danas na vrhuncu svoga razvoja. U poslednjih nekoliko godina nabavljena je mnogobrojna savremena medicinska oprema i uvedene su najnovije medicinske tehnologije što omogućuje bržu i kvalitetniju dijagnostiku i lečenje naših pacijenata.
Pacijenti svoju brigu o zdravlju sa punim poverenjem mogu prepustiti lekarima našeg instituta, čija stručnost, iskustvo i efikasnost te kontinuirana stručna usavršavanja zaposlenih omogućuju primenu savremenih metoda dijagnostike i lečenja.

09.2014.
Izveštaj sa stručnog foruma koji se održao u Budimpešti pod nazivom ’’2nd Central and Eastern European Sepsis Forum’’

Stručni forum pod nazivom ’’2nd Central and Eastern European Sepsis Forum’’ održan je u Budimpešti od 18-20. 09. 2014. godine. Izveštaj sa ovog foruma možete pročitati u opširnijem tekstu

09.2014.
Najava: Sastanak pneumoftiziološke sekcije

GODIŠNJI SASTANAK PNEUMOFTIZIOLOŠKE SEKCIJE DLV-SLD, 26. 9. 2014., PALIĆ

SAVREMENI DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI PRISTUP PLUĆNOJ ARTERIJSKOJ HIPERTENZIJI

 

POKROVITELJ:

Institut za plućne bolesti Vojvodine,

Sremska Kamenica

 

Program kursa (PDF)