LogoHeader2

LogoHeadermobilna

  • Почетак
  • Стручна јавност
  • Наставна делатност

Наставна делатност

Институт за плућне болести Војводине обавља научно-истраживачку и образовну делатност.

Наставна је база Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду, у оквиру које се одвија  настава на српском и енглеском језику  за студенте опште медицине, стоматологије, фармације,  здравствене неге,  последипломска настава и активности за стицање здравствених специјализација из интерне медицине, опште медицине, хирургије, ургентне медицине, патологије, радиологије, медицинске рехабилитације, клиничке фармакологије и фармације, уже специјализације из пулмологије и онкологије и за стицање академских звања мастера и доктора наука (студије  другог и трећег степена).

На  Клиникама и Заводима се спроводи практична активност за медицинске сестре-техничаре, радиолошке и лабораторијске техничаре, физиотерапеуте и за ученике средњих медицинских школа.

У Институту је запослено 117 доктора медицине, 49 има звање доктора медицинских наука.

Звање наставника или сарадника на Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду има 35  наших доктора.

Распореди предавања и вежби школске 2016/2017. године

Летњи семестар 2016/2017. године

Распоред предавања на енглеском језику 2016/2017. године

Распоред предавања из Интерне медицине за студенте медицине IV година, VIII семестар

Распоред предавања из Клиничке пропедевтике за студенте медицине III година, VI семестар

Распоред теоријске и практичне наставе из предмета Здравствена нега интернистичких болесника за студенте здравствене неге II година, IV семестар

Распоред вежби из Интерне медицине за студенте медицине IV година, VIII семестар

Распоред вежби из Клиничке пропедевтике за студенте медицине III година

Распоред вежби из предмета Здравствена нега интернистичких болесника са интерном медицином II година

 

Зимски семестар 2016/2017. године

Распоред вежби на енглеском језику из Увода у клиничку праксу 2 за студенте медицине II година

Распоред предавања на енглеском језику за студенте медицине IV година, VII семестар

Распоред предавања на енглеском језику студенте стоматологије III година, V семестар

Распоред предавања из предмета Геријатрија за студенте медицине V година

Распоред предавања из Клиничке пропедевтике за студенте здравствене неге II година, III семестар

Распоред теоријске и практичне наставе из Интерне медицине за студенте медицинске рехабилитације III година, V семестар

Распоред предавања за лекаре на специјализације из Интерне медицине - пулмологија

Распоред предавања из Интерне медицине за студенте медицине IV година, VII семестар

Распоред предавања из Интерне медицине за студенте стоматологије III година, V семестар

Распоред вежби из Увода у клиничку праксу 2 за студенте медицине II година

 

 

 

 

 

 

FaLang translation system by Faboba