LogoHeader2

LogoHeadermobilna

Институт данас

Институт за плућне болести Војводине налази се у Сремској Каменици, у непосредној близини Новог Сада, на десној обали Дунава, у живописном амбијенту подножја Фрушке горе. Окружен је великим парком са бујним зеленилом и ретким биљним врстама, а смештен на подручју укрштања различитих ваздушних струјања, што му даје карактеристике природне ваздушне бање.

Своје прве пацијенте, примио је 1960. године. Уз постојан и брз развој, Институт је данас модерна здравствена, образовна и научноистраживачка установа којом управља и руководи Проф. др сц. мед. Илија Андријевић.

Расположивост смештајног капацитета на клиникама је 312 болесничких постеља, што омогућује хоспитализацију преко 7000 болесника годишње.

Институт располаже савременом медицинском опремом за дијагностику и лечење, те компетентним медицинским особљем, чија стручност, искуство и ефикасност, као и континуирано стручно усавршавање омогућују примену савремених метода дијагностике и лечења.

Организациону структуру Института чине клинике, заједничке медицинске службе- центри и служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге послове.

КЛИНИКЕ:

 • Поликлиника за плућне болести
 • Клиника за опструктивне болести плућа и акутне пнеумопатије
 • Клиника за грануломатозне и интерстицијумске болести плућа
 • Клиника за ургентну пулмологију
 • Клиника за пулмолошку онкологију
 • Клиника за грудну хирургију

ЗАЈЕДНИЧКЕ МЕДИЦИНСКЕ СЛУЖБЕ:

 • Центар за радиотерапију
 • Центар за радиологију
 • Центар за патологију
 • Центар за клиничку биохемију
 • Центар за микробиологију, вирусологију и имунологију
 • Центар за бронхологију
 • Центар за патофизиологију дисања и ртеспираторне поремећаје током спавања
 • Центар за молекуларну генетику
 • Центар за клиничка истраживања
 • Центар за респираторну рехабилитацију
 • Центар за организацију, планирање, евалуацију, мед. информатику и статистику
 • Болничка апотека

СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ, ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ:

 • Одељење за правне, кадровске, административне и друге послове
 • Одељење за економско-финансијске послове
 • Центар за информационе технологије

Институт за плућне болести Војводине има значај и улогу наставне базе Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду. У Институту се одвија додипломска настава, на српском и енглеском језику, за студенте опште медицине, стоматологије и здравствене неге, и последипломска настава, за стицање специјализације из интерне медицине, хирургије, ургентне медицине, патологије, радиологије и медицинске биохемије, или за стицање академских звања магистра и доктора наука.

Медицинско особље Института активно учествује на бројним стручним семинарима у земљи и у иностранству. Лекари Института одржавају континуирану стручну сарадњу са пулмолошким клиникама у земљи и у иностранству: у Есену (Немачка), Модени (Италија), Питсбургу и у Чикагу (САД). Посебну стручну сарадњу Институт је изградио и одржава са медицинским факултетима у Сегедину и Будимпешти.

Институт за плућне болести Војводине, издавач је јединог стручног часописа у области плућних болести и грудне хирургије у Србији. У часопису „Респирон“ обрађују се и објављују најактуелније теме из дијагностике и лечења плућних болести. Чланови редакцијског одбора еминентни су стручњаци из земље и иностранства, а текстови се објављују на српском и енглеском језику.

FaLang translation system by Faboba