LogoHeader2

LogoHeadermobilna

  • Почетак
  • ИНСТИТУТ
  • Заједничке медицинске службе

Заједничке медицинске службе

Заједничке медицинске службе су самосталне организационе јединице у саставу Института за плућне болести Војводине. Иако су функционално одвојене, постоји тесна сарадња и непосредна комуникација са клиникама у Институту.

У центрима се пружају услуге комплетне функционалне и лабораторијске дијагностике, а она је саставни део процеса дијагностичке обраде пацијената на клиникама, у којем је тачна и правовремена дијагноза предуслов за њихово адекватно и успешно лечење.

Осим болничким пацијентима, услуге служби доступне су и оним ванболничким, амбулантним.

Поред дијагностичких центара, Институт у свом саставу има Службу за физикану медицину и рехабилитацију, где се спроводи физикална терапија и рехабилитација плућних болесника, Службу за радиотерапију и Одсек за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику .

FaLang translation system by Faboba
Пут доктора Голдмана 4
21204 Сремска Каменица
Србија

Телефон: +381 (0)21 480 5100
Фаx: +381 (0)21 527 960
Позивни центар: 066 880 5312

Именик лекара (xlsx)
Електронска пошта: ipbvojvodine@gmail.com
Интернет адреса: www.institut.rs

ПИБ: 100804605
МБР: 08042462
ЈБКЈС: 02567