LogoHeader2lat

LogoHeadermobilna

Institut danas

Institut za plućne bolesti Vojvodine nalazi se u Sremskoj Kamenici, u neposrednoj blizini Novog Sada, na desnoj obali Dunava, u živopisnom ambijentu podnožja Fruške gore. Okružen je velikim parkom sa bujnim zelenilom i retkim biljnim vrstama, a smešten na području ukrštanja različitih vazdušnih strujanja, što mu daje karakteristike prirodne vazdušne banje.

Svoje prve pacijente, primio je 1960. godine. Uz postojan i brz razvoj, Institut je danas moderna zdravstvena, obrazovna i naučnoistraživačka ustanova kojom upravlja i rukovodi Prof. dr sc. med. Ilija Andrijević.

Raspoloživost smeštajnog kapaciteta na klinikama je 312 bolesničkih postelja, što omogućuje hospitalizaciju preko 7000 bolesnika godišnje.

Institut raspolaže savremenom medicinskom opremom za dijagnostiku i lečenje, te kompetentnim medicinskim osobljem, čija stručnost, iskustvo i efikasnost, kao i kontinuirano stručno usavršavanje omogućuju primenu savremenih metoda dijagnostike i lečenja.

Organizacionu strukturu Instituta čine klinike, zajedničke medicinske službe i ѕajedničke nemedicinske službe

KLINIKE:

 • Klinika za opstruktivne bolesti pluća i akutne pneumopatije

 • Klinika za granulomatozne i intersticijumske bolesti pluća

 • Klinika za urgentnu pulmologiju

 • Klinika za pulmološku onkologiju

 • Klinika za grudnu hirurgiju

ZAJEDNIČKE MEDICINSKE SLUŽBE:

 • Služba za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja, specijalističko-konsultativne preglede i dijagnostoku obradu

 • Služba za radioterapiju

 • Služba za radiološku dijagnostiku

 • Služba za patološko-anatomsku i molekularnu dijagnostiku

 • Služba za biohemijsku dijagnostiku

 • Služba za mikrobiološku dijagnostiku

 • Služba za patofiziologiju disanja i respiratorne poremećaje tokom spavanja

 • Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

 • Odsek za organizaciju, planiranje, evaluaciju i medicinsku informatiku

 • Odsek za klinička istraživanja

 • Bolnička apoteka

ZAJEDNIČKE NEMEDICINSKE SLUŽBE

 • Služba za pravne, kadrovske i administrativne poslove

 • Služba za ekonomsko-finansijske poslove

 • Služba za tehničke i druge slične poslove

Institut za plućne bolesti Vojvodine ima značaj i ulogu nastavne baze Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. U Institutu se odvija dodiplomska nastava, na srpskom i engleskom jeziku, za studente opšte medicine, stomatologije, zdravstvene nege, kao i poslediplomska nastava, za sticanje specijalizacije iz interne medicine, hirurgije, urgentne medicine, patologije, radiologije i medicinske biohemije, ili za sticanje akademskih zvanja magistra i doktora nauka.

Medicinsko osoblje Instituta aktivno učestvuje na brojnim stručnim seminarima u zemlji i u inostranstvu. Lekari Instituta održavaju kontinuiranu stručnu saradnju sa pulmološkim klinikama u zemlji i u inostranstvu: u Esenu (Nemačka), Modeni (Italija), Pitsburgu i u Čikagu (SAD). Posebnu stručnu saradnju Institut je izgradio i održava sa medicinskim fakultetima u Segedinu i Budimpešti.

FaLang translation system by Faboba
Put doktora Goldmana 4
21204 Sremska Kamenica
Srbija

Telefon: +381 (0)21 480 5100
Fax: +381 (0)21 527 960
Call centar: 066 880 5312
Imenik lekara (xlsx)

Elektronska pošta: ipbvojvodine@gmail.com
Internet adresa: www.ιinstitut.rs

PIB: 100804605
MBR: 08042462
JBKJS: 02567