LogoHeader2lat

LogoHeadermobilna

Institut danas

Institut za plućne bolesti Vojvodine nalazi se u Sremskoj Kamenici, u neposrednoj blizini Novog Sada, na desnoj obali Dunava, u živopisnom ambijentu podnožja Fruške gore. Okružen je velikim parkom sa bujnim zelenilom i retkim biljnim vrstama, a smešten na području ukrštanja različitih vazdušnih strujanja, što mu daje karakteristike prirodne vazdušne banje.

Svoje prve pacijente, primio je 1960. godine. Uz postojan i brz razvoj, Institut je danas moderna zdravstvena, obrazovna i naučnoistraživačka ustanova kojom upravlja i rukovodi Prof. dr sc. med. Ilija Andrijević.

Raspoloživost smeštajnog kapaciteta na klinikama je 312 bolesničkih postelja, što omogućuje hospitalizaciju preko 7000 bolesnika godišnje.

Institut raspolaže savremenom medicinskom opremom za dijagnostiku i lečenje, te kompetentnim medicinskim osobljem, čija stručnost, iskustvo i efikasnost, kao i kontinuirano stručno usavršavanje omogućuju primenu savremenih metoda dijagnostike i lečenja.

Organizacionu strukturu Instituta čine klinike, zajedničke medicinske službe- centri i služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge poslove.

KLINIKE:

 • Poliklinika za plućne bolesti
 • Klinika za opstruktivne bolesti pluća i akutne pneumopatije
 • Klinika za granulomatozne i intersticijumske bolesti pluća
 • Klinika za urgentnu pulmologiju
 • Klinika za pulmološku onkologiju
 • Klinika za grudnu hirurgiju

ZAJEDNIČKE MEDICINSKE SLUŽBE:

 • Centar za radioterapiju
 • Centar za radiologiju
 • Centar za patologiju
 • Centar za kliničku biohemiju
 • Centar za mikrobiologiju, virusologiju i imunologiju
 • Centar za bronhologiju
 • Centar za patofiziologiju disanja i rtespiratorne poremećaje tokom spavanja
 • Centar za molekularnu genetiku
 • Centar za klinička istraživanja
 • Centar za respiratornu rehabilitaciju
 • Centar za organizaciju, planiranje, evaluaciju, med. informatiku i statistiku
 • Bolnička apoteka

SLUŽBA ZA PRAVNE, EKONOMSKO-FINANSIJSKE, TEHNIČKE I DRUGE POSLOVE:

 • Odeljenje za pravne, kadrovske, administrativne i druge poslove
 • Odeljenje za ekonomsko-finansijske poslove
 • Centar za informacione tehnologije

Institut za plućne bolesti Vojvodine ima značaj i ulogu nastavne baze Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. U Institutu se odvija dodiplomska nastava, na srpskom i engleskom jeziku, za studente opšte medicine, stomatologije i zdravstvene nege, i poslediplomska nastava, za sticanje specijalizacije iz interne medicine, hirurgije, urgentne medicine, patologije, radiologije i medicinske biohemije, ili za sticanje akademskih zvanja magistra i doktora nauka.

Medicinsko osoblje Instituta aktivno učestvuje na brojnim stručnim seminarima u zemlji i u inostranstvu. Lekari Instituta održavaju kontinuiranu stručnu saradnju sa pulmološkim klinikama u zemlji i u inostranstvu: u Esenu (Nemačka), Modeni (Italija), Pitsburgu i u Čikagu (SAD). Posebnu stručnu saradnju Institut je izgradio i održava sa medicinskim fakultetima u Segedinu i Budimpešti.

Institut za plućne bolesti Vojvodine, izdavač je jedinog stručnog časopisa u oblasti plućnih bolesti i grudne hirurgije u Srbiji. U časopisu „Respiron“ obrađuju se i objavljuju najaktuelnije teme iz dijagnostike i lečenja plućnih bolesti. Članovi redakcijskog odbora eminentni su stručnjaci iz zemlje i inostranstva, a tekstovi se objavljuju na srpskom i engleskom jeziku.

FaLang translation system by Faboba
Put doktora Goldmana 4
21204 Sremska Kamenica
Srbija

Telefon: +381 (0)21 480 5100
Fax: +381 (0)21 527 960
Call centar: 066 880 5312
Imenik lekara (xlsx)

Elektronska pošta: ipbvojvodine@gmail.com
Internet adresa: www.ιinstitut.rs

PIB: 100804605
MBR: 08042462
JBKJS: 02567