LogoHeader2lat

LogoHeadermobilna

Služba za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja, specijalističko-konsultativne preglede i dijagnostičku obradu

01 poliklinika

Služba za prijem i zbrinjavnje urgentnih stanja, specijalističko-konsultativne preglede i dijagnostičku obradu, kojoj pripada i Dispanzer za plućne bolesti u Novom Sadu kao i Pulmološka ambulanta u Kliničkom centru Vojvodine, sastavni je deo Instituta za plućne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici.

Sadržaj rada službe je preventivni, dijagnostički, kurativni i edukativni. Godišnje se u Ambulantno-prijemnoj službi pregleda preko 30.000 pacijenata, od kojih se preko 6.000 zadrži na bolničkom lečenju.

Koncept ,,zaokruženog prostora,, kakav se favorizuje u zapadnoj Evropi i Americi, primenjen je u Ambulantno-prijemnoj službi Poliklinike Instituta, čime je poboljšana efikasnost rada i ubrzana obrada pacijenata, kao i njihovo prosleđivanje višim instancama Instituta radi dalje dijagnostike i lečenja.

Poliklinička delatnost službe odvija se u  ambualnatma u okviru odeljenja:

 

Odeljenje za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja i specijalističko-konsultativne preglede

Odeljenje za  specijalističko-konsultativne preglede i dijagnostiku Novi Sad

 

Odeljenje za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja i specijalističko-konsyltativne preglede

je oragniѕovano u ambulante:

 • Prijemna ambulanta za plućne bolesti

 • Ambulanta za zbrinjavanje urgentnih stanja

 • Ambulanta torakalne hirurgije

 • Ambulanta za ultrazvučne preglede i ekg

 • Ambulanta onkološke komisije

 • Ambulanta za kontrolne preglede

 • Ambulanta za terapiju bola

 • Ambulanta za funkcionalnu dijagnostiku

koje su otvorene u kontinuitetu 24 sata i deo su Prijemnog bloka Instituta za plućne bolesti Vojvodine gde se ostvaruje prvi kontakt sa pacijentima. Stalni rad u ovim ambulantama obavljaju dva lekara, specijalista pneumoftiziologa tokom prepodnevnih sati uz prisustvo specijaliste uregntne medicine, dok posle podne i noću rad u ovim ambulantama obavlja dežurna ekipa na čelu sa lekarom specijalistiom i medicinskim tehničarima. Ambulanta za zbrinjavanje urgentnih stanja je opremljena svom neophodnom opremom za potrebe hitnih reanimacionih mera. U toj ambulantni se izvode i pleuralne punkcije (dijagnostičke i terapijske ) kao i druge dijagnostičke procedure.

 • U AMBULANTI TORAKALNE HIRURGIJE
  tokom pre podneva radi specijalista grudne hirurgije, a posle podne i noću rad u ovoj ambulanti obavlja dežurni grudni hirurg.

 • U AMBULANTI ZA ULTRAZVUČNE PREGLEDE I EKG
  rade prema unapred načinjenom rasporedu specijalisti interne medicine, specijalista urgentne medicine i specijalisti pneumoftiziolozi.

 • U AMBULANTI ONKOLOŠKE KOMISIJE
  rade specijalisti pneumoftiziologije i interne medicine za zavrašenom subspecijalizacijomiz onkologije. Tu se prati kliničko stanje plućnih onkoloških pacijenata i određuje se dalja terapija prema najnovijim prihvaćenim protokolima lečenja i po potrebi se predlaže eventualna dodatna dijagnostika.

 • U AMBULANTI ZA KONTROLNE PREGLEDE
  se obavljaju zakazane kliničke kontrole pacijenata koji su lečeni u Intitutu za plućne bolesti Vojvodine najčešće zbog HOBP-a, plućne tromboembolije, pneumonija, plućnih manifestacija sistemskih bolesti i cistične fibroze. U okviru ove ambulante radi i ambulanta za terapiju bola koja svoju delatnost najčešće povezuje i sa onkološkom komisijom jer među onkološkim pacijentima ima najviše onih kojima je potrebna terapija bola.

Godišnje se u ovim ambulantama pregleda oko 44.000 pacijenata s tim da se preko 6.000 pacijenata primi na hospitalizaciju.

 • INFORMACIJE U VEZI SA RADOM PRIJEMNE AMBULANTE MOGU DA SE DOBIJU NA TELEFON: +381 21- 480 5287.ODELJENJE ZA SPECIJALISTIČKO - KONSULTATIVNE PREGLEDE
I DIJAGNOSTIKU
(NOVI SAD)

Na odeljenju zdravstvene usluge pruža 5 lekara

 • internista-pulmolog, doc. dr Miroslav Ilić – načelnik odeljenja

 • pneumoftiziolog-alergolog dr. jelena Jankov Matić,

 • pneumoftiziolog dr. Stevan Somborac i

 • pneumoftiziolog dr sci med Kristina Tot Vereš,

 • kao i 11 medicinskih sestara,

 • 2 fizioterapeuta i

 • RTG tehničar.

Odeljenje ima tri organizacione celine:

 • Odsek za dijagnostičke preglede

 • Dnevna bolnica

 • Odsek respiratorni rehabilitacioni tretman

Lekari obavljaju i konsultativnu delatnost u Kliničkom centru Vojvodine. U službi se obavljaju i specijalistički pregledi u hirurškoj ambulanti za gojazne (prof. dr Miroslav Ilić, hirurg), specijalistički pregled fizijatra Ass. dr sci med Danijele Kuhajde specijaliste fizijatra i pregledi UZ srca (EHO) od strane prof. dr Ivana Kopitovića, interniste-pulmologa.

Prisutan je rastući trend pregledanih pacijenata tokom godine.

2016.g. je bilo 15600 spec. pregleda, 2017. taj broj prelazi 20000, a sada na kraju 2018 on iznosi blizu 22000.

 • INFORMACIJE U VEZI SA RADOM ODELJENJA ZA SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNE PREGLEDE I DIJAGNOSTIKU - NOVI SAD NA TELEFON: +381 21- 521 345 i 523 545

Načelnik odeljenja:
Doc. Dr Miroslav Ilić

Glavna sestra:
MST Jadranka Siriški

FaLang translation system by Faboba

Rukovodilac Službe:

dr sci. med. Darko Tasić

Glavna sestra: Vida Prodić

 
 

 

Put doktora Goldmana 4
21204 Sremska Kamenica
Srbija

Telefon: +381 (0)21 480 5100
Fax: +381 (0)21 527 960
Call centar: 066 880 5312
Imenik lekara (xlsx)

Elektronska pošta: ipbvojvodine@gmail.com
Internet adresa: www.ιinstitut.rs

PIB: 100804605
MBR: 08042462
JBKJS: 02567