LogoHeader2lat

LogoHeadermobilna

CJN - Kvartalni izveštaj

JN 404-1-110/19-28 Lekovi sa liste B i liste D liste lekova za 2019. godinu - I kvartal

JN 404-1-110/19-40, LEKOVI ZA LEČENJE RETKIH BOLESTI - I kvartal

JN 404-1-110/20-3, ORIGINALNI I INOVATIVNI LEKOVI ZA OSIGURANA LICA FONDA, u prilogu je Obaveštenje o zaključenim ugovorima za II kvartal 2020.

JN 404-1-110/20-2, LEKOVI SA LISTE LEKOVA ZA OSIGURANA LICA FONDA, u prilogu je Obaveštenje o zaključenim ugovorima za II kvartal 2020.

JN 404-1-110/19-100, LEK FITOMENADION (VITAMIN K1) 2MG I 10MG ZA OSIGURANA LICA FONDA, u prilogu je Obaveštenje o zaključenim ugovorima za II kvartal 2020.

JN 404-1-110/19-98, LEKOVI ZA LEČENJE LICA KOJA NISU OSIGURANA KOD RFZO, u prilogu je Obaveštenje o zaključenim ugovorima za II kvartal 2020.

JN 404-1-110/19-84, LEKOVI SA LISTE A I A1 LISTE LEKOVA ZA 2020 GODINU, u prilogu je Obaveštenje o zaključenim ugovorima za II kvartal 2020.

JN 404-1-110/19-41, LEKOVI SA LISTE C, LISTE LEKOVA ZA 2019. GODINU, u prilogu je Obaveštenje o zaključenim ugovorima za II kvartal 2020.

JN 404-1-110/19-28, LEKOVI SA LISTE B I LISTE D LISTE LEKOVA ZA 2019. GODINU, u prilogu je Obaveštenje o zaključenim ugovorima za II kvartal 2020.

JN 404-1-110/19-15, CITOSTATICI SA LISTE B I LISTE D, LISTE LEKOVA ZA 2019. GODINU, u prilogu je Obaveštenje o zaključenim ugovorima za II kvartal 2020.

JN 404-1-110/20-4, REAGENSI, IZUZEV ZA TRANSFUZIJU, u prilogu je Obaveštenje o zaključenim ugovorima za I kvartal 2020.

JN 404-1-110/19-15 - CITOSTATICI SA LISTE B I LISTE D LISTE LEKOVA ZA 2019. GODINU, u prilogu je Obaveštenje o zaključenim ugovorima za III kvartal 2020.

JN 404-1-110/19-28 - LEKOVI SA LISTE B I LISTE D LISTE LEKOVA ZA 2019. GODINU, u prilogu je Obaveštenje o zaključenim ugovorima za III kvartal 2020.

JN 404-1-110/19-41 - LEKOVI SA LISTE C LISTE LEKOVA ZA 2019. GODINU, u prilogu je Obaveštenje o zaključenim ugovorima za III kvartal 2020.

JN 404-1-110/19-84 - LEKOVI SA LISTE A I LISTE A1 LISTE LEKOVA ZA 2020. GODINU, u prilogu je Obaveštenje o zaključenim ugovorima za III kvartal 2020.

JN 404-1-110/19-100 - LEK FITOMENADION (VITAMIN K1) 2mg I 10mg ZA OSIGURANA LICA FONDA, u prilogu je Obaveštenje o zaključenim ugovorima za III kvartal 2020.

JN 404-1-110/20-2 - LEKOVI SA LISTE LEKOVA ZA OSIGURANA LICA FONDA, u prilogu je Obaveštenje o zaključenim ugovorima za III kvartal 2020.

JN 404-1-110/20-3 - ORIGINALNI I INOVATIVNI LEKOVI ZA OSIGURANA LICA FONDA, u prilogu je Obaveštenje o zaključenim ugovorima za III kvartal 2020.

JN 404-1-110/20-16 - JAVNA NABAVKA LEKOVA ZA LEČENJE RETKIH BOLESTI, u prilogu je Obaveštenje o zaključenim ugovorima za III kvartal 2020.

JN 404-1-110/20-52 - JAVNA NABAVKA LEKOVA ZA LEČENJE RETKIH BOLESTI, u prilogu je Obaveštenje o zaključenim ugovorima za III kvartal 2020.

JN 404-1-110/20-4, REAGENSI, IZUZEV ZA TRANSFUZIJU, u prilogu je Obaveštenje o zaključenim ugovorima za II kvartal 2020.

JN 404-1-110/20-4, REAGENSI, IZUZEV ZA TRANSFUZIJU, u prilogu je Obaveštenje o zaključenim ugovorima za III kvartal 2020.

 


2021

404-1-110/19-84 - Obaveštenje o zaključenim ugovorima za 1. kvartal 2021. god. - lekovi sa liste A i liste A1 liste lekova

404-1-110/20-2 - Obaveštenje o zaključenim ugovorima za 1. kvartal 2021. god. - lekovi sa liste lekova za osigurana lica fonda

404-1-110/20-3 - Obaveštenje o zaključenim ugovorima za 1. kvartal 2021. god. - originalni i inovativni lekovi za osigurana lica fonda

404-1-110/20-16 - Obaveštenje o zaključenim ugovorima za 1. kvartal 2021. god. - javna nabavka lekova za lečenje retkih bolesti

404-1-110/20-20 - Obaveštenje o zaključenim ugovorima za 1. kvartal 2021. god. - citostatici sa liste B i liste D liste lekova za osigurana lica fonda

404-1-110/20-41 - Obaveštenje o zaključenim ugovorima za 1. kvartal 2021. god. - lekovi sa liste C liste lekova

404-1-110/20-46 - Obaveštenje o zaključenim ugovorima za 1. kvartal 2021. god. - lekovi sa liste B i liste D liste lekova za osigurana lica fonda

404-1-110/20-52 - Obaveštenje o zaključenim ugovorima za 1. kvartal 2021. god. - javna nabavka lekova za lečenje retkih bolesti

404-1-110/20-53 - Obaveštenje o zaključenim ugovorima za 1. kvartal 2021. god. - javna nabavka lekova sa liste A i liste A1 liste lekova za lekove za osigurana lica fonda

FaLang translation system by Faboba
Put doktora Goldmana 4
21204 Sremska Kamenica
Srbija

Telefon: +381 (0)21 480 5100
Fax: +381 (0)21 527 960
Call centar: 066 880 5312
Imenik lekara (xlsx)

Elektronska pošta: ipbvojvodine@gmail.com
Internet adresa: www.ιinstitut.rs

PIB: 100804605
MBR: 08042462
JBKJS: 02567