LogoHeader2lat

LogoHeadermobilna

Služba za pravne, kadrovske i administrativne poslove

U Službi za pravne, kadrovske i administrativne poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na: praćenje propisa, posebno propisa iz radnih odnosa, zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja, lekova i javnih nabavki; izradu svih opštih i pojedinačnih akata i praćenje stanja u oblasti radnih odnosa; praćenje razvoja kadrova i predlaganje mera za unapređenje kadrova u skladu sa kadrovskim planom i instrukcijama nadležnog ministarstva; na izradu svih kadrovskih evidencija, polugodišnjih i godišnjih izveštaja o stanju kadrova koji se dostavljaju nadležnom Institutu za javno zdravlje, Ministarstvu zdravlja i RFZO; zastupanje Instituta pred državnim i drugim organima i pripremanje podnesaka u sudskim i drugim sporovima, kao i saradnja sa ovlašćenim zastupnicima Instituta; obradu materijala i izradu akata sa svih sednica organa upravljanja i ostalih stručnih organa i komisija Instituta; poslove organizovanja i realizacije postupaka javnih nabavki u skladu sa zakonom; poslove bezbednosti i zdravlja na radu; poslove socijalnog rada koji se odnose na socijalnu obradu pacijenata i saradnju sa nadležnim institucijama u cilju rešavanja problema; poslove upravljanja kvalitetom u skladu sa usavojenim akreditacionim standardima; poslove arhiviranja medicinske i ostale dokumentacije.

FaLang translation system by Faboba

Načelnik Odeljenja:

Anđa Jović, dipl. pravnik

 

 

 

Put doktora Goldmana 4
21204 Sremska Kamenica
Srbija

Telefon: +381 (0)21 480 5100
Fax: +381 (0)21 527 960
Call centar: 066 880 5312
Imenik lekara (xlsx)

Elektronska pošta: ipbvojvodine@gmail.com
Internet adresa: www.ιinstitut.rs

PIB: 100804605
MBR: 08042462
JBKJS: 02567