LogoHeader2

LogoHeadermobilna

Служба за правне, кадровске и административне послове

У Служби за правне, кадровске и административне послове обављају се послови који се односе на: праћење прописа, посебно прописа из радних односа, здравствене заштите и здравственог осигурања, лекова и јавних набавки; израду свих општих и појединачних аката и праћење стања у области радних односа; праћење развоја кадрова и предлагање мера за унапређење кадрова у складу са кадровским планом и инструкцијама надлежног министарства; на израду свих кадровских евиденција, полугодишњих и годишњих извештаја о стању кадрова који се достављају надлежном Институту за јавно здравље, Министарству здравља и РФЗО; заступање Института пред државним и другим органима и припремање поднесака у судским и другим споровима, као и сарадња са овлашћеним заступницима Института; обраду материјала и израду аката са свих седница органа управљања и осталих стручних органа и комисија Института; послове организовања и реализације поступака јавних набавки у складу са законом; послове безбедности и здравља на раду; послове социјалног рада који се односе на социјалну обраду пацијената и сарадњу са надлежним институцијама у циљу решавања проблема; послове управљања квалитетом у складу са усавојеним акредитационим стандардима; послове архивирања медицинске и остале документације.

FaLang translation system by Faboba

Начелник Одељења:

Анђа Јовић, дипл. правник

 

 

 

Пут доктора Голдмана 4
21204 Сремска Каменица
Србија

Телефон: +381 (0)21 480 5100
Фаx: +381 (0)21 527 960
Позивни центар: 066 880 5312

Именик лекара (xlsx)
Електронска пошта: ipbvojvodine@gmail.com
Интернет адреса: www.institut.rs

ПИБ: 100804605
МБР: 08042462
ЈБКЈС: 02567