LogoHeader2

LogoHeadermobilna

Служба за техничке и друге сличне послове

Једна од новијих организационих целина ИПБВ је и Служба за техничке и друге сличне послове са фокусом на праћење и одржавање модерних технологија, који чине:

  • Одсек за информационе системе и технологије
  • Одсек за одржавање медицинске опреме и техничке послове
  • Одсек за хигијену

Одсек за информационе сустеме и технологијеје задужен за одржавање и развој интегрисаног болничког информационог система (ИБИС), праћење и примену нових информатичко-технолошких решења ради опште дигитализације свих процеса на Институту. ИБИС је развијен у сарадњи са новосадском информатичком кућом „Прокомсофт“ www.prokomsoft.rs. Све медицинске и финансијско-рачуноводствене активности Института се од 12.12.2012. обављају кроз ИБИС, који је данас најсавременији и најкомплетнији информациони систем у здравственом систему Републике Србије. ИБИС има око 300 рачунарских радних станица, 5 сервера, локалну рачунарску мрежу која повезује све етаже зграде Института (Каменица 1 и Каменица 2) као и Поликлинику у Новом Саду. Оперативан је 24 часа дневно 365 дана у години и садржи велику базу података, електронске картоне пацијената и податке свих њихових посета и медицинских извештаја као и PACS са РТГ и ЦТ записима. Сва медицинска документација, налази и извештаји се генеришу и чувају у дигиталном облику. Тренутно систем у својој бази података има регистровано преко 200.000 болесника са својим дигиталним историјама болести и преко 2.200.000 медицинских извештаја. ИБИС омогућава и креирање разних статистичких извештаја и прегледа, неопходних болничком менаџменту за побољшање квалитета рада Института у складу са модерним медицинским пословањем.

Поред своје основне делатности запослени у овом центру баве се и информатичком обуком запослених, подршком при изради научних и стручних радова и публикација, техничко-технолошком подршком у организовању научних и стручних семинара и конгреса и др. ЦИТ одржава интернет презентацију ИПБВ www.institut.rs и www.respiron.rs сајт часописа Респирон.

Одсек за одржавање медицинске опреме и техничке послове је задужен за одржавање медицинских апарата и електронских уређаја. У употреби је и опрема из осамдесетих и деведесетих година, као и апарати најновије генерације. Сваки од ових апарата је неопходан за пружање здравствених услуга.

 

FaLang translation system by Faboba

Руководилац Службе:

Зоран Потић,  МСЦЕ.

 

 

Пут доктора Голдмана 4
21204 Сремска Каменица
Србија

Телефон: +381 (0)21 480 5100
Фаx: +381 (0)21 527 960
Позивни центар: 066 880 5312

Именик лекара (xlsx)
Електронска пошта: ipbvojvodine@gmail.com
Интернет адреса: www.institut.rs

ПИБ: 100804605
МБР: 08042462
ЈБКЈС: 02567