LogoHeader2

LogoHeadermobilna

  • Home
  • Proffesional Public
  • International Cooperation

Међународна сарадња

Институт за плућне болести Војводине у Сремској Каменици је од оснивања установа са високим угледом у региону и на међународном простору у области стручног пружања здравствених услуга, науке, програма образовања у додипломској настави, као и последипломској.

Стратешки циљеви ИПБВ су увођење савремених дијагностичких и терапијских процедура који су утврђени националним и интернационалним смерницама. Успоставља се сарадња са водећим здравстеним институцијама у региону и широм света кроз омогућавање едукације здравстених и научних радника, размену стручних искустава путем заједничких симпозијума, конгреса, пројеката и увођењем у разне струковне асоцијације омогућавајући да се међународној јавности прикажу наши резултати лечења и научног рада.

Постоји традиција у сарадњи са водећим здравственим установама:

Aristotle University of Thessaloniki,

„G.Papanikolau Hospital“,

AKH Wien Ruhrlandklinik,

West Deutsch Tumor Zentrum Essen,

Mayo Clinic Rochester,

Клиника Голник Словенија,

Клиника Јордановац Загреб,

Клиника Подхрастови Сарајево,

Клиника Паприковац Бања Лука,

КБЦ Подгорица,

Брезовик Никшић и

КБЦ Скопље.

FaLang translation system by Faboba

Coordinator for Cooperation with Health Institutions and Organisations at International Level

Prof. Nevena Secen, MD. PhD.

 

 

 

Пут доктора Голдмана 4
21204 Сремска Каменица
Србија

Телефон: +381 (0)21 480 5100
Фаx: +381 (0)21 527 960
Позивни центар: 066 880 5312

Именик лекара (xlsx)
Електронска пошта: ipbvojvodine@gmail.com
Интернет адреса: www.institut.rs

ПИБ: 100804605
МБР: 08042462
ЈБКЈС: 02567