LogoHeader2

LogoHeadermobilna

  • Home
  • About us
  • Јавне набавке

Јавне набавке


Пословни подаци укратко:

Институт за плућне болести Војводине,
Пут доктора Голдмана 4,
21204 Сремска Каменица

ПИБ: 100804605,   МБР: 08042462,   ЈБКЈС: 02567

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Jавнe набавкe 2024 
 

План јавних набавки

Jавнe набавкe 2023 
 

План јавних набавки

План јавних набавки - верзија. 2

План јавних набавки - верзија. 3

План јавних набавки - верзија. 4

План јавних набавки - верзија. 5

Jавнe набавкe 2022
 

План јавних набавки - верзија 1

План јавних набавки - вер. 2 измена 1

План јавних набавки - вер. 3 измена 2

План јавних набавки - вер. 4 измена 3

План јавних набавки - вер. 5 измена 4

План јавних набавки - вер. 6 измена 5

План јавних набавки - вер. 7 измена 6

План јавних набавки - вер. 8 измена 7

План јавних набавки - вер. 9 измена 8

Jавнe набавкe 2021
 

План јавних набавки

 

Jавнe набавкe 2020
 

План јавних набавки

JНОП 26/2020, Јавна набавка добара -  САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА БРОНХОЛОШКИ КАБИНЕТ, обликовано по партијама од 1 до 7, отворени поступак
Позив за подношење понуда
Конкурсна документацијa

Додатне информације-појашњења
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

JНОП 25/2020, Јавна набавка добара -  САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ - РТГ ФИЛМОВИ И ПРАТЕЋА ОПРЕМА, обликовано по партијама од 1 до 3, отворени поступак
Позив за подношење понуда
Конкурсна документацијa

Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

JНМВ 12/2020,  Јавна набавка услуга - СЕРВИСИРАЊЕ ВИДЕОБРОНХОСКОПА, произвођача OLYMPUS, јавна набавка мале вредности
Позив за подношење понуда
Конкурсна документацијa
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

JНМВ 11/2020,  Јавна набавка добара -  ГОРИВО ЗА ПУТНИЧКЕ АУТОМОБИЛЕ, јавна набавка мале вредности
Позив за подношење понуда
Конкурсна документацијa
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

JНОП 24/2020,  Јавна набавка добара -  ЛЕКОВИ ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА III, обликовано по партијама од 1 до 3, отворени поступак
Позив за подношење понуда
Конкурсна документацијa

Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

JНОП 23/2020,  Јавна набавка радова - АДАПТАЦИЈА КЛИНИКЕ ЗА ОПСТРУКТИВНЕ БОЛЕСТИ ПЛУЋА И АКУТНЕ ПНЕУМОПАТИЈЕ, отворени поступак
Позив за подношење понуда
Конкурсна документацијa

Додатне информације-појашњења I
Додатне информације-појашњења II
Измене и допуне конкурсне документације I
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈНОП 22/2020 Јавна набвака добара - САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – РУКАВИЦЕ, МАСКЕ И ЗАШТИТНА ОПРЕМА, обликовано по партијама од 1 ДО 7, отворени поступак
Позив за подношење понуда
Конкурсна документацијa
Измене конкурсне документације I
Одлука о обустави поступка

Одлука о додели уговора
Обавештење о обустави поступка
Обавештење о закљученом угопвору

ЈНОП 21/2020 Јавна набавка добара - МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ - УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У ХИРУРГИЈИ, обликовано по партијама од 1 до 4, отворени поступак
Позив за подношење понуда
Конкурсна документацијa
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом угопвору

ЈНОП 20/2020 Јавна набавка добара - САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ, обликовано по парттијама од 1 до 25, отворени поступак
Позив за подношење понуда
Конкурсна документацијa

Додатне информације-појашњења I
Одлука о обустави поступка
Одлука о додели уговора
Обавештење о обустави поступка
Обавештење о закљученом угопвору

ЈНОП 19/2020 Јавба набавка добара - САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИНТЕРВЕНТНУ ПУЛМОЛОГИЈУ, обликовано по партијама од 1 до 49, отворени поступак
Позив за подношење понуда
Конкурсна документацијa
Додатне информације и појашњења I
Додатне информације-појашњења II
Додатне информације-појашњења III
Измене конкурсне документације I
Одлука о обустави поступка
Одлука о додели уговора
Обавештење о обустави поступка
Обавештење о закљученом уговору

ЈНОП 18/2020 Јавна набавка добара - САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – ПРИБОР И МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИРУРГИЈУ И АНЕСТЕЗИЈУ, обликовано по поартријама од 1 до 68, отворени поступак
Позив за подношење понуда
Конкурсна документацијa
Измене и допуне конкурсне документације I
Додатне информације-пoјашњења I
Додатне информације-појашњења II
Додатне информације-појашњења III
Додатне информације-појашњења IV

Измене конкурсне документације II
Одлука о обустави поступка
Одлука о додели уговора
Обавештење о обустави поступка
Обавештење о закљученом угопвору

ЈНОП 17/2020 Јавна набавка добара - МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – ЕБУС АПАРАТ СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ, отворени поступак
Позив за подношење понуда
Конкурсна документацијa
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈНОП 16/2020 Јавна набавка добара - САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – ЗАВОЈНИ МАТЕРИЈАЛ, пбликовано по партијама од 1 до 9, отворени поступак
Позив за подношење понуда
Конкурсна документацијa
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈНОП 15/2020 Јавна набавка добара - МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – РАДИОГРАФСКИ АПАРАТ СА ПОДНИМ НОСАЧЕМ РТГ ЦЕВИ И ДОДАТНОМ ОПРЕМОМ, отворени поступак
Позив за подношење понуда
Конкурсна документацијa

Додатна појашњења I
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 10/2020 Јавна набавка добара - МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – НАДОГРАДЊА ПОСТОЈЕЋЕГ CARESTREAM RTG СИСТЕМА СА ДОДАТНОМ ОПРЕМОМ, јавна набавка мале вредности
Позив за подношење понуда
Конкурсна документацијa
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 9/2020 Јавна набавка услуга - ПОПРАВКА РЕНДГЕН АПАРАТА GE DEFINIUM 8000, јавна набавка мале вредности
Позив за подношење понуда
Конкурсна документацијa
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 8/2020 Јавна набавка услуга - БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ И ЗАШТИТА ОД ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА, обликовано по партијама од 1 до 7, јавна набавка мале вредности
Позив за подношење понуда
Конкурсна документацијa
Одлука о обустави поступка
Одлука о додели уговора
Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права
Одлука о измени одлуке о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈНОП 14/2020 Јавна набавка добара - САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – ХЕМИКАЛИЈЕ – МЕДИЦИНСКИ РАСТВОРИ, отворени поступак
Позив за подношење понуда
Конкурсна документацијa

Обавештење о закљученом уговору

ЈНОП 13/2020 Јавна набавка добара - САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ - МЕДИЦИНСКА ДЕЗИНФЕКЦИЈА, обликовано по партијама од 1 до 2, отворени поступак
Позив за подношење понуда
Конкурсна документацијa

Обавештење о закљученом уговору

ЈНОП 12/2020,  ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА, отворени поступак
Позив за подношење понуда
Конкурсна документацијa
Одлука о додели уговра
Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 7/2020 Јавна набавка услуга - ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА БОЛНИЧКОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА, јавна набавка мале вредности
Позив за подношење понуда
Конкурсна документацијa
Одлука о додели уговра

ЈНМВ 6/2020 Јавна набавка услуга - УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, јавна набавка мале вредности
Позив за подношење понуда
Конкурсна документацијa
Одлука о додели уговoра
Обавештење о закљученом уговору

ЈНОП 11/2020 Јавна набавка добара,  САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – РУКАВИЦЕ, МАСКЕ И ЗАШТИТНА ОПРЕМА, ОБЛИКОВАНО ПО ПАРТИЈАМА ОД 1 ДО 7, отворени поступак
Позив за подношење понуда
Конкурсна документацијa
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

ЈНОП 10/2020, јавна набавка услуга – СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ МАШИНСКОГ ПРАЊА И ОДРЖАВАЊА ПОДОВА, обликовано по партијама од 1 до 2, отворени поступак
Позив за подношење понуда
Конкурсна документацијa

Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 5/2020, jавна набавка добара - KАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ, ТОНЕРИ, КЕРТРИЏИ И РИБОНИ, јавна набавка мале вредности
Позив за подношење понуда
Конкурсна документацијa

Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈНОП 9/2020,  Јавна набавка добара / НЕМЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – КОМПРЕСОР ЗА ЧИЛЕР, отворени поступак
Позив за подношење понуда
Конкурсна документацијa
Додатне информације I
Измене и допуне конкурсне документације I
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈНОП 8/2020, отворени поступак за јавну набавку добара / РАЧУНАРСКА ОПРЕМА - НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА И ДИГИТАЛНОГ ПОВЕЗИВАЊА У ИПБВ
Позив за подношење понуда
Конкурсна документацијa
Додатне информације I

Измене и допуне конкурсне документације I
Додатне информације II
Одлука о додели уговора

ЈНОП 7/2020, отворени поступак за јавну набавку добара / МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ТРЕТМАНЕ КОНТИНУИРАНЕ ЗАМЕНЕ БУБРЕЖНЕ ФУНКЦИЈЕ на апарату „Fresenius Multifiltrate“, обликовано по партијама од 1 до 2
Позив за подношење понуда
Конкурсна документацијa
Одлука о додели уговора

ЈНОП 6/2020, отворени поступак за јавну набавку добара / САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ - МЕДИЦИНСКА ДЕЗИНФЕКЦИЈА, обликовано по партијама од 1 до 4
Позив за подношење понуда
Конкурсна документацијa
Измене и допуне конкурсна документације I
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка

ЈНМВ 4/2020 Јавна набавка добара - ПРИРОДНО НЕГАЗИРАНА МИНЕРАЛНА ВОДА НА АПАРАТИМА ЗА ВОДУ, јавна набавка мале вредности
Позив за подношење понуда
Конкурсна документацијa
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 3/2020 Јавна набавка добара - ЛАПТОП, ШТАМПАЧ И ЕКСТЕРНИ СНИМАЧ, јавна набавка мале вредности
Позив за подношење понуда
Конкурсна документацијa
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 2/2020 - поступак јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара - МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – ФИБЕР БРОНХОСКОП
Позив за подношење понуда
Конкурсна документацијa
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 1/2020 - поступак јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара - ЕНТЕРАЛНА ХРАНА ЗА ПАЦИЈЕНТЕ, ОБЛИКОВАНО ПО ПАРТИЈАМА ОД 1 ДО 2
Позив за подношење понуда
Конкурсна документацијa

Додатне информације-пoјашњења I
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈНОП 5/2020 - отворени поступак за јавну набавку добара / САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – АЛЕРГЕНИ ЗА PRICK TEST I DEPO
Позив за подношење понуда
Конкурсна документацијa

Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈНОП 4/2020 - отворени поступак за јавну набавку добара / САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – ХЕМИКАЛИЈЕ – МЕДИЦИНСКИ РАСТВОРИ
Позив за подношење понуда
Конкурсна документацијa
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка

ЈНОП 3/2020 - отворени поступак за јавну набавку добара /ЛЕКОВИ ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА II, ОБЛИКОВАНО ПО ПАРТИЈАМА ОД 1 ДО 9
Позив за подношење понуда
Конкурсна документацијa
Измене и допуне конкурсна документације Ι
Додатна појашњења I
Измене и допуне конкурсна документације II
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Одлука о измени одлукр о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈНОП 2/2020 - отворени поступак за јавну набавку добара /ЛЕКОВИ ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА I, ОБЛИКОВАНО ПО ПАРТИЈАМА ОД 1 ДО 13
Позив за подношење понуда
Конкурсна документацијa
Измене и допуне конкурсна документације Ι
Додатне информације-пoјашњења I
Измене и допуне конкурсна документације ΙΙ
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈНОП 1/2020 - отворени поступак за јавну набавку добара /ЛЕКОВИ ЗА ХУМАНУ УПОТРЕБУ, ОБЛИКОВАНО ПО ПАРТИЈАМА ОД 1 ДО 12
Позив за подношење понуда
Конкурсна документацијa
Измене и допуне конкурсна документације Ι
Додатне информације-пoјашњења I
Измене и допуне конкурсна документације ΙΙ
Одлука о додели уговора
Одлука о измени одлуке о додели уговора

Jавнe набавкe 2019  

ЈНМВ 17/2019 - Јавна набавка услуга, СЕРВИСИРАЊЕ ВИДЕОБРОНХОСКОПА, ПРОИЗВОЂАЧА OLYMPUS, јавна набавка мале вредности
Позив за подношење понуда
Конкурсна документацијa
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 16/2019 - Јавна набавка добара, ХИГИЈЕНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, јавна набавка мале вредности
Позив за подношење понуда
Конкурсна документацијa
Додатне информације-пoјашњења I
Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈНОП 29/2019, САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ, ОБЛИКОВАНО ПО ПАРТИЈАМА ОД 1 ДО 71отворени поступак
Позив за подношење понуда
Конкурсна документацијa
Додатне информације I
Додатне информације II
Додатне информације III
Додатне информације IV  

Додатне информације V
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка

ЈНОП 28/2019, МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У ХИРУРГИЈИ - ИНСТРУМЕНТИ И УГРАДНЕ ПЛОЧЕ ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈУ ГРУДНОГ КОША, отворени поступак
Позив за подношење понуда
Конкурсна документацијa
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈНОП 27/2019, САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ - РТГ ФИЛМОВИ И ПРАТЕЋА ОПРЕМА, обликовано по партијама од 1 до 4, отворени поступак
Позив за подношење понуда
Конкурсна документацијa
Одлука о обустави поступка
Одлука о додели уговора
Обавештење о обустави поступка
Обавештење о закљученом уговору

ЈНОП 26/2019, МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЕНДОСКОПСКУ ХИРУРГИЈУ (VATS ЛОБЕКТОМИЈА),
отворени поступак
Позив за подношење понуда
Конкурсна документацијa
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈНОП 25/2019, САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИНТЕРВЕНТНУ ПУЛМОЛОГИЈУ, обликовано по партијама од 1 до 52, отворени поступак
Позив за подношење понуда
Конкурсна документациј
Додатне информације-пoјашњења I
Додатне информације-пoјашњења II
Додатне информације-појашњења III
Измене и допуне КД I
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о обустави поступка
Одлука о додели уговора
Обавештење о обустави поступка
Обавештење о закљученом уговору

ЈНОП 24/2019 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА БРОНХОЛОШКИ КАБИНЕТ, обликовано по партијама од 1 до 6
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
I Измене и допуне конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о обустави поступка
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 15/2019 Јавна набавка добара - РАЧУНАРСКА ОПРЕМА, јавна набавка мале вредности
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измене и допуне конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈНОП 23/2019 Јавна набавка добара / НЕМЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ ПОСУЂА, отворени поступак
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Додатна појашњења I
Додатна појашњења II
Измене и допуне конкурсне документације I
Додатна појашњења III
Додатна појашњења IV
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈНОП 22/2019 Јавна набавка добара / НЕМЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – КОМПРЕСОР ЗА ЧИЛЕР, отворени поступак
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

ЈНМВ 14/2019 Јавна набавка услуга / Поправка уређаја за компјутеризовану томографију General Electric model Lightspeed VCT – замена детекторског модула, јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈНОП 21/2019 Јавна набавка услуга - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ФАСАДЕ, ПОПРАВКА КРОВА И ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА КАМЕНИЦЕ 1, отворени поступак
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатна појашњења I
Измене и допуне конкурсне документације I
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Додатна појашњења II

Измене и допуне конкурсне документације II
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда II
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 13/2019 Јавна набавка радова – РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОДА У КУХИЊИ СА ЗАМЕНОМ ВОДОВОДНИХ, КАНАЛИЗАЦИОНИХ И ПАРНИХ ЦЕВИ И ПЛОЧИЦА, јавна набавка мале вредности
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатна појашњења I

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Додатна појашњења II

Додатна појашњења III
Измене и допуне конкурсне документације I
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда II
Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈН ОП 20/2019 Jавнa набавке добара - САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – Прибор и материјал за хирургију и анестезију, обликовано по партијама од 1 до 60
ЈН ОП 20/2019 Jавнa набавке добара - САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – Прибор и материјал за хирургију и анестезију, обликовано по партијама од 1 до 61
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
I Измене и допуне конкурсне документације
II Измене и допуне конкурсне документације
I Додатне информације и појашњења

III Измене и допуне конкурсне документације
IV Измене и допуне конкурсне документације
II додатне информације/појашњења
III додатне информације/појашњења
IV додатне информације/појашњења
V измене и допуне конкурсне документације
V додатне информације/појашњења
Додатна појашњења VI

Додатна појашњења VII
Измене и допуне конкурсне документације VI
VIII додатне информације/појашњења
Одлука о обустави поступка
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 12/2019 Јавна набавка добара – ГОРИВО ЗА ПУТНИЧКЕ АУТОМОБИЛЕ, јавна набавка мале вредности
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈНОП 19/2019 Јавна набавка услуга - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ МАШИНСКЕ САЛЕ НА V СПРАТУ ГЛАВНЕ ЗГРАДЕ ИНСТИТУТА, отворени поступак
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 11/2019 Јавна набавка радова - АДАПТАЦИЈА РАСВЕТЕ У ИНСТИТУТУ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ У СКЛАДУ СА ПРОЈЕКТОМ ШТЕДЉИВЕ РАСВЕТЕ
 
ЈНОП 18/2019Јавна набавка материјала -  МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У ХИРУРГИЈИ, обликовано по партијама од 1 до 4.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка

Одлука о додели уговора
 
ЈНМВ 10/2019 Јавна набавка радова – РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОДА У КУХИЊИ СА ЗАМЕНОМ ВОДОВОДНИХ, КАНАЛИЗАЦИОНИХ И ПАРНИХ ЦЕВИ И ПЛОЧИЦА, јавна набавка мале вредности
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока

I Измене и допуне конкурсне документације
Додатна појашњења II
Измене и допуне конкурсне документације II
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда II  
 
ЈНОП 17/2019 Јавна набавка добара / МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – РАДИОГРАФСКО ФЛУОРОСКОПСКИ АПАРАТ СА Ц-ЛУКОМ, отворени поступак
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

ЈНОП 16/2019 Јавна набавка добара / НЕМЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – ПРОФЕСИОНАЛНА МАШИНА ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈУ КРУПНОГ ПОСУЂА, отворени поступак
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ЈНОП 15/2019 Јавна набавка добара / НЕМЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ ПОСУЂА, отворени поступак
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
 
ЈНОП 14/2019 Јавна набавка добара / НЕМЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – СУШАРА ЗА ВЕШ 50кг, отворени поступак
Позив за подношење понуда 
Конкурсна документација 
Додатне информације-појашњења
ЈНОП 13/2019 Јавна набавка добара / НЕМЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – ВЕШ МАПИНА 75кг, отворени поступак
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
 
ЈНОП 11/2019 Jавнa набавкa добара / САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – РУКАВИЦЕ, МАСКЕ И ЗАШТИТНА ОПРЕМА, обликовано по партијама од 1 до 8,  отворени поступак
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатна појашњења I
 
ЈНМВ 9/2019 Јавна набавка добара / МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – БОДИ ПЛЕТИЗМОГРАФ СА ДИФУЗИЈОМ БРОНХО-ПРОВОКАЦИЈОМ И MIP/MEP, јавна набавка мале вредности
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

ЈНМВ 8/2019 Јавна набавка добара / МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА - СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ ИЗЛУЧЕВИНАМА, обликовано по партијама од 1 до 2, јавна набавка мале вредности
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНОП 10/2019 Јавна набавка добара / МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – ВИДЕО БРОНХОСКОП, отворени поступак
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
 
ЈНОП 9/2019 Јавна набавка добара / МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – АПАРАТ “ЕСМО”, отворени поступак
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
ЈНОП 8/2019 Јавна набавка добара / ЛЕКОВИ ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА - Pirfenidon, отворени поступак
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 
ЈНМВ 7/2019 Јавна набавка услуга – ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА БОЛНИЧКОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА, јавна набавка мале вредности
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

 
ЈНОП 7/2019 Јавна набавка услуга - ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА, отворени поступак
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
 
ЈНОП 6/2019 Јавна набавка услуга - СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ МАШИНСКОГ ПРАЊА И ОДРЖАВАЊА ПОДОВА, ОБЛИКОВАНО ПО ПАРТИЈАМА ОД 1 ДО 2, отворени поступак
 
ЈНМВ 6/2019 Јавна набавка услуга - УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, јавна набавка мале вредности

ЈНОП 5/2019 Јавна набавка добара / САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – ЗАВОЈНИ МАТЕРИЈАЛ, обликовано по партијама од 1 до 12, отворени поступак

ЈНОП 4/2019 Јавна набавка добара - МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ТРЕТМАНЕ КОНТИНУИРАНЕ ЗАМЕНЕ БУБРЕЖНЕ ФУНКЦИЈЕ на апарату „Fresenius Multifiltrate“, обликовано по партијама од 1 до 2, отворени поступак
 
ЈНОП 3/2019 Јавна набавка добара / ЛЕКОВИ ЗА ХУМАНУ УПОТРЕБУ – ЛЕКОВИ ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА II, обликовано по партијама од 1 до 10, отворени поступак
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација 
 
ЈНОП 1/2019 Јавна набавка добара / САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – ХЕМИКАЛИЈЕ – МЕДИЦИНСКИ РАСТВОРИ, отворени поступак
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ 4/2019 Јавна набавка добара - ЕНТЕРАЛНА ХРАНА ЗА ПАЦИЈЕНТЕ, обликовано по партијама од 1 до 2, јавна набавка мале вредности
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору.

ЈНМВ 3/2019 Јавна набавка добара / МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – ПРОТОКОМЕРИ, јавна набавка мале вредности
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

ЈНМВ 2/2019 Јавна набавка услуга - СЕРВИСИРАЊЕ ВИДЕОБРОНХОСКОПА, произвођача OLYMPUS, јавна набавка мале вредности
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ 1/2019 Јавна набавка добара / МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – ВИДЕО БРОНХОСКОП, јавна набавка мале вредности
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Jавнe набавкe 2018  
ЈН ОП 33/2018 Јавна набавка добара – KАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ, ТОНЕРИ, КЕРТРИЏИ И РИБОНИ, обликовано по партијама од 1 до 3, отворени поступак
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о обустави поступка
Обавештење о ѕакљученом уговору
Одлука о додели уговора

ЈНМВ 13/2018 Јавна набавка добара – ПРИРОДНО НЕГАЗИРАНА МИНЕРАЛНА ВОДА НА АПАРАТИМА ЗА ВОДУ, јавна набавка мале вредности
 
ЈНМВ 12/2018 Јавна набавка добара / МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – БОЛНИЧКИ КРЕВЕТИ И ОРМАРИЋИ, јавна набавка мале вредности
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
I Додатне информације и појашњења
 
ЈН ОП 32/2018 Јавна набавка добара / САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ, обликовано по партијама од 1 до 47, отворени поступак
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења I
 
ЈН ОП 31/2018 Јавна набавка добара / САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ - МЕДИЦИНСКА ДЕЗИНФЕКЦИЈА, обликовано по партијама од 1 до 3, отворени поступак
ЈН ОП 30/2018 Јавна набавка добара / МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – СИСТЕМ ЗА КОМПЈУТЕРИЗОВАНУ ТОМОГРАФИЈУ (ЦТ) СА ДОДАТНОМ ОПРЕМОМ, отворени поступак

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измене и допуне конкурсне документације I
Додатна појашења I
Додатна појашења II
Измене и допуне конкурсне документације II
Додатна појашења III
Додатна појашења IV
Додатна појашњења V
Измене и допуне конкурсне документације III
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Додатна појашњења VI
Додатна појашњења VII
Измене и допуне конкурсне документације IV
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда II
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН ОП 29/2018 Јавна набавка добара / САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – Системи, обликовано по партијама од 1 до 12, отворени поступак
ЈН ОП 28/2018 Јавна набавка добара / САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ - ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР (стакло, пластика и остало), обликовано по партијама од 1 до 14, отворени поступак
ЈН ОП 27/2018 Јавна набавка добара / САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ - РТГ ФИЛМОВИ И ПРАТЕЋА ОПРЕМА, обликовано по партијама од 1 до 5, отворени поступак
 
ЈН МВ 10/2018 Јавна набавка добара - ХИГИЈЕНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, обликовано по партијама од 1 до 2, јавна набавка мале вредности
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
I Додатна појашњења
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 
ЈН ОП 26/2018 Јавна набавка добара - САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕКСТРАКОРПОРАЛНУ МЕМБРАНСКУ ОКСИГЕНАЦИЈУ, отворени поступак
Позив за подношење понуда
 
ЈН ОП 25/2018 Јавна набавка добара - ЛАБОРАТОРИЈСКИ РЕАГЕНСИ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ПАТОФИЗИОЛОГИЈУ ДИСАЊА И РЕСПИРАТОРНЕ ПОРЕМЕЋАЈЕ ТОКОМ СПАВАЊА, обликовано по партијама од 1 до 6, отворени поступак
 
ЈН ОП 24/2018 Јавна набавка добара - ЛАБОРАТОРИЈСКИ РЕАГЕНСИ И МАТЕРИЈАЛ ЗА МИКРОБИОЛОШКУ ДИЈАГНОСТИКУ, обликовано по партијама од 1 до 22, отворени поступак
ЈН ОП 23/2018 Јавна набавка добара - ЛАБОРАТОРИЈСКИ РЕАГЕНСИ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ПАТОЛОШКО-АНАТОМСКУ И МОЛЕКУЛАРНУ ДИЈАГНОСТИКУ, обликовано по партијама од 1 до 16, отворени поступак
 
ЈН ОП 22/2018 Јавна набавка добара - ЛАБОРАТОРИЈСКИ РЕАГЕНСИ И МАТЕРИЈАЛ ЗА БИОХЕМИЈСКУ ДИЈАГНОСТИКУ, обликовано по партијама од 1 до 10, отворени поступак
 
ЈН ОП 21/2018 Јавна набавка добара - САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА БРОНХОЛОШКИ КАБИНЕТ, обликовано по партијама од 1 до 6, отворени поступак
 
ЈН ОП 20/2018 Јавна набавка добара / САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – ИГЛЕ И ШПРИЦЕВИ, обликовано по партијама од 1 до 6, отворени поступак
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатна појашњења I
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН ОП 19/2018 Јавна набавка добара / САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – ЗАШТИТНИ МАТЕРИЈАЛ, (од ПВЦ-а и флиса, рукавице и маске), обликовано по партијама од 1 до 7, отворени поступак

ЈН ОП 18/2018 Јавна набавка добара / САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – СТЕРИЛИЗАЦИЈА, обликовано по партијама од 1 до 3, отворени поступак
ЈН ОП 17/2018 Јавна набавка добара - САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИНТЕРВЕНТНУ РАДИОЛОГИЈУ, обликовано по партијама од 1 до 10, отворени поступак
 
ЈН ОП 16/2018 Јавна набавка добара / САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – Катетери и сонде, обликовано по партијама од 1 до 7, отворени поступак
 
ЈН ОП 15/2018 Јавна набавка добара / САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – Дренови, обликовано по партијама од 1 до 9, отворени поступак
 
ЈН ОП 14/2018 Јавна набавка добара / САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – Папирни, пвц и остали, обликовано по партијама од 1 до 16, отворени поступак

ЈН ОП 13/2018 Јавна набавка добара / САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – Хируршки прибор, обликовано по партијама од 1 до 15, отворени поступак
 ЈН ОП 12/2018 Јавна набавка добара / САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – МАТЕРИЈАЛ И ПРИБОР ЗА АНЕСТЕЗИЈУ, обликовано по партијама од 1 до 20, отворени поступак
 
ЈН ОП 11/2018 Јавна набавка добара - МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, обликовано по партијама од 1 до 2, отворени поступак
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измене и допуне конкурсне документације I
Обавештење о закљученом уговору
 

ЈН МВ 9/2018 Јавна набавка добара - ГОРИВО ЗА ПУТНИЧКЕ АУТОМОБИЛЕ, јавна набавка мале вредности
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН ОП 10/2018 Јавна набавка добара / МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – Уградни материјал у хирургији - остали, обликовано по партијама од 1 до 3, отворени поступак
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатна појашњења I
Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 
ЈН ОП 9/2018 Јавна набавка добара / САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – Хируршки шавни материјал, обликовано по партијама од 1 до 11, отворени поступак
 
ЈН ОП 8/2018 Јавна набавка добара / МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – АПАРАТ ЗА МЕРЕЊЕ ИЗДАХНУТОГ NO (бронхијални, алвеоларни, назални), отворени поступак
Позив за подношење понуда
ЈН МВ 8/2018 Јавна набавка услуга - УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, јавна набавка мале вредности
ЈН МВ 7/2018 Јавна набавка услуга - ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА БОЛНИЧКОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА, јавна набавка мале вредности
ЈНМВ 6/2018 Јавна набавка добара / ЛЕКОВИ ЗА ХУМАНУ УПОТРЕБУ – ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА,
обликовано по партијама од 1 до 3, јавна набавка мале вредности
ЈН ОП 7/2018 Јавна набавка услуга - СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ МАШИНСКОГ ПРАЊА И ОДРЖАВАЊА ПОДОВА,
обликовано по партијама од 1 до 2, отворени поступак
ЈНМВ 5/2018 Јавна набавка добара - РАДНЕ УНИФОРМЕ И ПОСТЕЉНО РУБЉЕ, јавна набавка мале вредности
ЈН ОП 6/2018 Јавна набавка услуга - ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА, отворени поступак

 ЈН МВ 4/2018 Jавна набавкa добара  - ЕНТЕРАЛНА ХРАНА ЗА ПАЦИЈЕНТЕ, Јавна набавка мале вредности

 
ЈН ОП 5/2018 Jавнa набавкa добара - МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ТРЕТМАНЕ КОНТИНУИРАНЕ ЗАМЕНЕ БУБРЕЖНЕ ФУНКЦИЈЕ
на апарату „Fresenius Multifiltrate“, обликовано по партијама од 1 до 2, отворени поступак 
ЈН МВ 1/2018 Jавна набавкa добара - НЕМЕДИЦИНСКА ОПРЕМА - ПРОЈЕКТОВАНИ НАМЕШТАЈ, Јавна набавка мале вредности
 
ЈН МВ 2/2018 Jавна набавкa добара - ЛЕКОВИ ЗА ХУМАНУ УПОТРЕБУ– ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА, обликовано по партијама од 1 до 9, Јавна набавка мале вредности
 
ЈН МВ 3/2018 Jавна набавкa добара - ЕНТЕРАЛНА ХРАНА ЗА ПАЦИЈЕНТЕ, обликовано по партијама од 1 до 2, Јавна набавка мале вредности
 
ЈН ОП 1/2018 Jавна набавкa добара - САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – ХЕМИКАЛИЈЕ - МЕДИЦИНСКИ РАСТВОРИ, отворени поступак
 
ЈН ОП 2/2018 Jавна набавкa добара - ЛАБОРАТОРИЈСКИ РЕАГЕНСИ И МАТЕРИЈАЛ – АЛЕРГЕНИ ЗА PRICK TEST I DEPO, отворени поступак
Позив за подношење понуда

Конмурсна документација
 
ЈН ОП 3/2018 Jавна набавкa добара - ЛЕКОВИ ЗА ХУМАНУ УПОТРЕБУ– ЛЕКОВИ ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА, обликовано по партијама од 1 до 16, отворени поступак
 
ЈН ОП 4/2018 Jавна набавкa добара  - МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, обликовано по партијама од 1 до 3, отворени поступак
Jавнe набавкe 2017  
 
ЈН МВ 17/2017 Jавна набавкa добара - МЕДИЦИНСКА И НЕМЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, обликовано по партијама од 1 до 4, Јавна набавка мале вредности
 
ЈН ОП 28/2017 Jавна набавкa добара / МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – Уградни материјал у хирургији – Уградне плоче за стабилизацију грудног коша
 
ЈН ОП 26/2017 Jавна набавкa добара / САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – ГРУПА VI (Хир. капе, маске, мантили, каљаче ...), обликовано по партијама од 1 до 12, отворени поступак
ЈН МВ 16/2017 Jавна набавкa добара / САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – Комплет сет за екстракорпоралну мембранску оксигенацију, Јавна набавка мале вредности
 
ЈН МВ 15/2017 Jавна набавкa добара - ПРИРОДНО НЕГАЗИРАНА МИНЕРАЛНА ВОДА НА АПАРАТИМА ЗА ВОДУ, Јавна набавка мале вредности
ЈН ОП 25/2017 Jавна набавкa добара - САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – ГРУПА III (Завоји, газа, вата, фластери . . .), обликовано по партијама од 1 до 14, отворени поступак
ЈН ОП 24/2017 Jавна набавкa добара - САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – ГРУПА I (катетери, дренови, тубуси . . .), обликовано по партијама од 1 до 49, отворени поступак
 
ЈН ОП 23/2017 Jавна набавкa добара - САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – ГРУПА II (вакутајнери, шприцеви, игле . . .), обликовано по партијама од 1 до 12, отворени поступак

Додатне информације/појашњење
Додатне информације/појашњењa II
Измене конкурсне документације
Додатна појашњења III
Измене конкурсне документације II
Додатна појашњења IV
Одлука о обустави поступка
Одлука о додели уговора
Обавештење о обустави поступка
Обавештење о закљученом уговорау

ЈН МВ 14/2017 Jавна набавкa добара / МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – Конзола за ЕКОС за лечење ПТЕ, Јавна набавка мале вредности
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору

ЈН МВ 12/2017 Jавна набавкa добара - РАЧУНАРСКА ОПРЕМА, Јавна набавка мале вредности
 
ЈН МВ 13/2017 Jавна набавкa добара - ГОРИВО ЗА ПУТНИЧКЕ АУТОМОБИЛЕ, Јавна набавка мале вредности
ЈН ОП 21/2017 Jавнa набавкa добара - ЛАБОРАТОРИЈСКИ РЕАГЕНСИ И МАТЕРИЈАЛ за микробиологију, обликовано по партијама од 1 до 3, oтворени поступак
Обавештење о закљученом уговору

 

ЈН ОП 22/2017 Јавна набавкa добара - САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ - СИСТЕМИ, обликовано по партијама од 1 до 5, отворени поступак

Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о обустави поступка

ЈН МВ 11/2017 Jавна набавкa добара - KАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ, ТОНЕРИ, КЕРТРИЏИ И РИБОНИ, обликовано по партијама од 1 до 2, Јавна набавка мале вредности

ЈН МВ 10/2017 Jавна набавкa добара / МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – Конзола за ЕКОС за лечење ПТЕ, Јавна набавка мале вредности
 
ЈН МВ 9/2017 Jавна набавкa добара - ГОРИВО ЗА ПУТНИЧКЕ АУТОМОБИЛЕ, Јавна набавка мале вредности
 
ЈН ОП 20/2017 Jавнa набавкa добара - МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ - Уградни материјал у хирургији-остали, обликовано по партијама од 1 до 3, отворени поступак
 
 
ЈН ОП 19/2017 Jавнa набавкa добара - САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ - Хируршки шавни материјал, обликовано по партијама од 1 до 11, отворени поступак
JН ППСОПЗПП 4/2017 Jавнa набавкa радова –Адаптација дела простора Клинике за опструктивне болести плућа и акутне пнеумопатије (I спрат) и дела простора Клинике за пулмолошку онкологију (II спрат), преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда
 
ЈН ОП 18/2017 Jавна набавкa добара - САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ - РУКАВИЦЕ, обликовано по партијама од 1 до 3,  отворени поступак
ЈН ОП 17/2017 Jавнa набавкa добара - МЕДИЦИНСКА ДЕЗИНФЕКЦИОНА СРЕДСТВА,
обликовано по партијама од 1 до 6, oтворени поступак
 
ЈН ОП 16/2017 Јавна набавка добара - НАДОГРАДЊА И ПРОШИРЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ СИСТЕМА HiPath 4000 V2.0 НА ПОСЛЕДЊУ СОФТВЕРСКУ ВЕРЗИЈУ Openscape 4000, отворени поступак
 
ЈН ОП 15/2017 Јавна набавкa добара - САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ - СИСТЕМИ,
обликовано по партијама од 1 до 11, отворени поступак
 
ЈН МВ 8/2017 Jавна набавкa добара - РАДНЕ УНИФОРМЕ И ПОСТЕЉНО РУБЉЕ, Јавна набавка мале вредности
 
ЈН ОП 14/2017 Jавна набавкa добара - САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ - РУКАВИЦЕ,
обликовано по партијама од 1 до 4,  отворени поступак
ЈН ППСОПЗПП 3/2017 Jавнa набавкa добара - МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА - РИГИДНИ БРОНХОСКОП,
преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда
 
ЈН ОП 13/2017 Jавнa набавкa добара - ЛАБОРАТОРИЈСКИ РЕАГЕНСИ И МАТЕРИЈАЛ за микробиологију,
обликовано по партијама од 1 до 18, oтворени поступак
 
ЈН ОП 12/2017 Jавнa набавкa добара - ЛАБОРАТОРИЈСКИ РЕАГЕНСИ И МАТЕРИЈАЛ за биохемију,
обликовано по партијама од 1 до 16, oтворени поступак
 
ЈН ОП 11/2017 Jавнa набавкa добара - ЛАБОРАТОРИЈСКИ РЕАГЕНСИ И МАТЕРИЈАЛ за патологију,
обликовано по партијама од 1 до 13, отворени поступак
 
ЈН МВ 7/2017 Јавна набавка добараХИГИЈЕНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ,
обликовано по партијама од 1 до 2
 
ЈН ОП 10/2017 Jавнa набавкa радова –Адаптација дела простора Клинике за опструктивне болести плућа и акутне пнеумопатије (I спрат) и дела простора Клинике за пулмолошку онкологију (II спрат), отворени поступак
Конкурсна документација
 
ЈН МВ 5/2017 Jавна набавкa услуга – УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, jавна набавка мале вредности
 
ЈН МВ 6/2017 Jавна набавкa услуга – ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА БОЛНИЧКОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА,
jавна набавка мале вредности
Обавештење о закљученом уговору

ЈН ОП 9/2017 Jавнa набавкa услуга, МАШИНСКО ПРАЊЕ ПОДОВА И ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ПРОСТОРИЈА,
обликовано по партијама од 1 до 2
Одлука о додели уговора
 
ЈН ОП 8/2017 Јавна набавка услуга- ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА, отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору

ЈН ОП 7/2017 Јавна набавка добара- МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА,
обликовано по партијама од 1 до 3, отворени поступак
 
ЈН ОП 4/201 Jавнa набавкa добра / МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – СИСТЕМ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ
 
ЈН ОП 3/2017 Jавнa набавкa радова – Адаптација дела простора Клинике за опструктивне болести плућа и акутне пнеумопатије (I спрат) и дела простора Клинике за пулмолошку онкологију (II спрат), отворени поступак
 
ЈН МВ 4/2017 Jавнa набавкa добра – ЛАБОРАТОРИЈСКИ РЕАГЕНСИ И МАТЕРИЈАЛ - АЛЕРГЕНИ,
обликовано по партијама од 1 до 2, јавна набавка мале вредности
 
ЈН ОП 6/2017 Јавна набавка добара-ЛАБОРАТОРИЈСКИ РЕАГЕНСИ И МАТЕРИЈАЛ – РО ФИЛМОВИ,
обликовано по партијама од 1 до 2, отворени поступак
 

ЈН ОП 5/2017 Jавнa набавкa добара - МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ТРЕТМАНЕ КОНТИНУИРАНЕ ЗАМЕНЕ БУБРЕЖНЕ ФУНКЦИЈЕ на апарату „Fresenius Multifiltrate“, обликовано по партијама од 1 до 2
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација 
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора 

 ЈН МВ 3/2017 Jавнa набавкa добра – ЕНТЕРАЛНА ХРАНА ЗА ПАЦИЈЕНТЕ,
обликовано по партијама од 1 до 2, јавна набавка мале вредности.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈН МВ 2/2017 Jавнa набавкa добра – ХЕМИКАЛИЈЕ - МЕДИЦИНСКИ РАСТВОРИ, јавна набавка мале вредности.
 

Jавнa набавкa добра – ЛЕКОВИ ЗА ХУМАНУ УПОТРЕБУ– ЛЕКОВИ ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА, обликовано по партијама од 1 до 14, ЈН ОП 2/2017, отворени поступак

 

ЈН ОП 1/2017 Jавнa набавкa добра – ЛЕКОВИ ЗА ХУМАНУ УПОТРЕБУ– ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА,
обликовано по партијама од 1 до 15, отворени поступак

 

ЈН МВ 1/2017 Jавнa набавкa услуга - Израда комплетне пројектно-техничке документације за извођење радова на адаптацији дела простора у објекту Института за плућне болести Војводине, jавне набавка мале вредности

 

ЈН ППБОПЗПП 1/2017 Jавнa набавкa услуга - ПОПРАВКА УРЕЂАЈА ЗА КОМПЈУТЕРИЗОВАНУ ТОМОГРАФИЈУ (GE-VCT 64) – замена операторске конзоле GOC6.6, Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

 
 
 
Jавнe набавкe 2016  

Jавнa набавкa добара - МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА (Инјектор за мултислајсни ЦТ скенер, модел SOMATOM Definition AS/20 Open/14444269, Апарат за неинвазивну вентилацију и Монитор виталних функција), по партијама, ЈН ОП 22/2016, Отворени поступак

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатна појашњења

Додатна појашњења

Додатна појашњења

Измене и допуне конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Додатна појашњења

Додатна појашњења

Додатна појашњења

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa добара - МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, - Систем за вентилацију обдукционе сале, ЈН ППБОПЗПП 3/2016, Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Додатна појашњења

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Jавнa набавкa добара – НАБАВКА И ЗАМЕНА РЕНДГЕНСКЕ ЦЕВИ ЗА GE VCT 64 LIGHTSPEED, ЈН ОП 21/2016, Отворени поступак, који се спроводи ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Jавнa набавкa добара – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – ФИБЕР ОПТИЧКИ БРОНХОСКОП, ЈНМВ 9/2016, Јавна набавка мале вредности

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавнa набавкa добара – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, обликовано по партијама од 1 до 3, ЈНМВ 8/2016 Јавна набавка мале вредности

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa добара – ЛЕКОВИ ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА - ESBRIET, ЈНМВ 7/2016, Јавна набавка мале вредности

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка добара - МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ - Прибор за хирургију, обликовано по партијама од 1 до 31, ЈН ОП 20/2016 отворени поступак

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатно појашњење

Измене и допуне конкурсне документације

II Додатно појашњење

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавнa набавкa МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ - Уградни материјал у хирургији - остали, обликовано по партијама од 1 до 3, ЈН ОП 19/2016 отворени поступак

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa добара - МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – Хируршки шавни материјал и прибор, обликовано по партијама од 1 до 11, ЈН ОП 18/2016, Отворени поступак

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације

Додатно појашњење

Додатно појашњење II

Додатно појашњење III

Измене и допуне конкурсне документације 26.08.2016

Додатно појашњење IV

Додатно појашњење V

Измене и допуне конкурсне документације 02.09.2016

Додатно појашњење VI

Додатно појашњење VII

Измене и допуне конкурсне документације 08.09.2016

Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права

Додатно појашњење VIII

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa добара - МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ - Гумени и ПВЦ производи, обликовано по партијама од 1 до 34, ЈН ОП 17/2016, Отворени поступак

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатно појашњење

Додатно појашњење II

Додатно појашњење III

Измене и допуне конкурсне документације 01.09.2016

Додатно појашњење IV

Измене и допуне конкурсне документације 06.09.2016

Додатно појашњење V

Додатно појашњење VI

Додатно појашњење VII

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о обустави поступка

Jавнa набавкa добара - МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, обликована по партијама од 1 до 4, ЈН ОП 16/2016, Отворени поступак

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатно појашњење

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa добара - МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ - Лабораторијски прибор, обликовано по партијама од 1 до 23, ЈН ОП 15/2016, отворени поступак

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатно појашњење

Додатно појашњење

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa добара - МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ - Траке и папир за стерилизацију, обликовано по партијама од 1 до 11, ЈН ОП 14/2016, Отворени поступак

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатно појашњење

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa добара - МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ - Завојни, обликовано по партијама од 1 до 19, ЈН ОП 13/2016, Отворени поступак

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатно појашњење

Додатно појашњење

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa добара - ЛАБОРАТОРИЈСКИ РЕАГЕНСИ И МАТЕРИЈАЛ за биохемију, обликовано по партијама од 1 до 13, ЈН ОП 12/2016, Отворени поступак

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Одлука о измени одлуке о додели уговора

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa добара - ЛАБОРАТОРИЈСКИ РЕАГЕНСИ И МАТЕРИЈАЛ за патологију, обликовано по партијама од 1 до 15, ЈН ОП 11/2016, Отворени поступак 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa добара - ЛАБОРАТОРИЈСКИ РЕАГЕНСИ И МАТЕРИЈАЛ за микробиологију, обликовано по партијама од 1 до 14, ЈН ОП 10/2016, Отворени поступак

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатно појашњење

Измене и допуне конкурсне документације

Додатно појашњење

Измене и допуне конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa добара - ЛАБОРАТОРИЈСКИ РЕАГЕНСИ И МАТЕРИЈАЛ за спирометрију, обликовано по партијама од 1 до 3, ЈН ОП 9/2016, Отворени поступак 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa добара - МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ за Бронхолошки кабинет, обликовано по партијама од 1 до 6, ЈН ОП 8/2016, Отворени поступак 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатно појашњење

Измене и допуне конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa добара МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ - Филмови за РТГ снимање, обликовано по партијама од 1 до 3, ЈН ОП 7/2016, Отворени поступак 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору

Jавну набавкa услуга – ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА БОЛНИЧКОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА, ЈНМВ 6/2016, Јавна набавка мале вредности 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa добара - МЕДИЦИНСКА ДЕЗИНФЕKЦИОНА СРЕДСТВА, обликовано по партијама од 1 до 7, ЈН ОП 6/2016, Отворени поступак

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa добара - МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА - ВИДЕОБРОНХОСКОП, ЈНМВ 5/2016, Јавна набавка мале вредности

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa добара - ХЕМИКАЛИЈЕ (МЕДИЦИНСКИ РАСТВОРИ), ЈНМВ 4/2016, Јавна набавка мале вредности

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 

Jавнa набавкa добара - МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ТРЕТМАНЕ КОНТИНУИРАНЕ ЗАМЕНЕ БУБРЕЖНЕ ФУНКЦИЈЕ на апарату „Fresenius Multifiltrate", ЈН ОП 5/2016, Отворени поступак

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација 

Измене и допуне конкурсне документације

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА

II ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА

III ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa услуга - ПОПРАВКА УРЕЂАЈА ЗА КОМПЈУТЕРИЗОВАНУ ТОМОГРАФИЈУ (GE-VCT 64) – замена детекторског модула (FRDM), ЈН ППБОПЗПП 2/2016, Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa услуга - ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА, ЈН ОП 4/2016, Oтворени поступак 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa добара - РАДНЕ УНИФОРМЕ И ПОСТЕЉНО РУБЉЕ, ЈНМВ 3/2016, Jавнa набавкa мале вредности 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације

Додатно појашњење

Измене и допуне конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 

Jавнa набавкa услуга - МАШИНСКО ПРАЊЕ ПОДОВА И ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ПРОСТОРИЈА, ЈН ОП 3/2016, Oтворени поступак 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa добара - ЕНТЕРАЛНА ХРАНА ЗА ПАЦИЈЕНТЕ, ЈНМВ 2/2016, Jавнa набавкa мале вредности 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација и техничка спецификација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa добара - ХЕМИКАЛИЈЕ (МЕДИЦИНСКИ РАСТВОРИ),  ЈНМВ 1/2016, Јавна набавка мале вредности 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација и техничка спецификација

Измене и допуне конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Додатно појашњење

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Jавнa набавкa добара - ЛЕКОВИ ЗА ЛЕЧЕЊЕ ЦИСТИЧНЕ ФИБРОЗЕ, обликовано по партијама од 1 до 2, ЈН ОП 2/2016, Oтворени поступак 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација и техничка спецификација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa добара - ЛЕКОВИ ЗА ХУМАНУ УПОТРЕБУ, обликовано по партијама од 1 до 32,  ЈН ОП 1/2016, Oтворени поступак 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација и техничка спецификација

Измене и допуне конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору

Jавнe набавкe 2015  

 Jавнa набавкa добара - НЕМЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – ЕНТЕРИЈЕР – ЗАВЕСЕ у оквиру пројекта Каменица 2 - Изградња нових и надоградња већ постојећих објеката, 

ЈН ОП 31/2015, Oтворени поступак

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације

Додатно појашњење

Додатно појашњење

Додатно појашњење

Додатно појашњење

Обавештење о продужењу рока

Измене и допуне конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa услуга - СЕРВИСИРАЊЕ ВИДЕОБРОНХОСКОПА (комада 3), произвођача OLYMPUS, ЈН ППБОПЗПП 10/2015

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

Обавештење о покретању ППБО

Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације

Измене и допуне конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

Јавна набавка ППБОПЗПП 9/2015 

Обавештење о покретању ППБО

Конкурсна документација

Техничка спецификација, образац, структура цене

Измене и допуне конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

Јавна набавка ППБОПЗПП 8/2015

Обавештење о покретању ППБО

Конкурсна документација

Техничка спецификација, образац, структура цене

Обавештење о продужењу рока

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Јавна набавка ППБОПЗПП 7/2015 

Обавештење о покретању ППБО

Конкурсна документација

Техничка спецификација, образац, структура цене

Додатно појашњење

Обавештење о продужењу рока

Измене и допуне конкурсне документације

Додатно појашњење

Обавештење о продужењу рока

Измене и допуне конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

Јавна набавка ППБОПЗПП 5/2015 

Обавештење о покретању ППБО

Конкурсна документација

Додатно појашњење

Додатно појашњење

Додатно појашњење

Обавештење о продужењу рока

Додатно појашњење

Додатно појашњење

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

Јавна набавка ППБОПЗПП 4/2015

Обавештење о покретању ППБО (радови у објекту Каменица 2)

Конкурсна документација

Техничка спецификација, образац, структура цене

Додатно појашњење

Измене и допуне конкурсне документације

Нова техничка спецификација, образац понуде

Додатно појашњење

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора 

Јавна набавка ППБОПЗПП 3/2015 

Обавештење о покретању ППБО (радови у објекту Каменица 2)

Конкурсна документација

Техничка спецификација, образац, структура цене

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

Додатно појашњење

Измене и допуне

Измењена и допуњена конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Јавна набавка 30/2015 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прилог

Измене и допуне

Додатно појашњење

Додатно појашњење

Додатно појашњење

Додатно појашњење

Измене и допуне

Техничка спецификација, образац, структура цене

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Измене и допуне конкурсне документације

Нова техничка спецификација, образац понуде

Додатно појашњење

Измене и допуне конкурсне документације

Нова техничка спецификација, образац понуде

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка 29/2015 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прилог

Измене и допуне

Појашњење конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

Јавна набавка 28/2015 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прилог

Измене и допуне

Измене и допуне

Измењена техничка спецификација и образац понуде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

Јавна набавка 27/2015 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прилог

Измене и допуне

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Јавна набавка 26/2015 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прилог

Измене и допуне

Додатне информације и појашњења

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

Јавна набавка 25/2015 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прилог

Измене и допуне

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Јавна набавка 24/2015 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прилог

Додатне информације

Измене и допуне конкурсне документације

Измене и допуне

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Јавна набавка 23/2015 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прилог

Измене и допуне

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Одлука о додели уговора - ЈН ППСОПЗПП 6-2015

Обавештење о закљученом уговору - ЈН ППСОПЗПП 6-2015

Јавна набавка 22/2015 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Техничка спецификација, образац, структура цене

Прилог - генерички називи

Измене конкурсне документације

Измене конкурсне документације - прилог

Измењена конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Измене и допуне конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка 21/2015 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Техничка спецификација, образац, структура цене

Измена и допуна конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка 20/2015 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Техничка спецификација, образац, структура цене

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

Јавна набавка 19/2015 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Техничка спецификација, образац, структура цене

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка 18/2015 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Техничка спецификација, образац, структура цене

Додатно појашњење

Додатно појашњење

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка 17/2015 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Техничка спецификација, образац, структура цене

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка 16/2015

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Техничка спецификација, образац, структура цене

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Измене и допуне конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Измене и допуне конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Измењена техничка спецификација, образац, структура цене

Појашњење конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка 15/2015 

Позив за подношење понуда - МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ за Бронхолошки кабинет

Конкурсна документација

Техничка спецификација, образац, структура цене

Измене и допуне конкурсна документација

Измењена конкурсна документација

Измењена техничка спецификација, образац, структура цене

Измене и допуне конкурсна документација

Измењена конкурсна документација

Измењена техничка спецификација, образац, структура цене

Обавештење о продужењу рока

Обавештење о закључењу уговора

Јавна набавка 14/2015 

Позив за подношење понуда - ЛАБОРАТОРИЈСКИ РЕАГЕНСИ И МАТЕРИЈАЛ за патологију

Конкурсна документација

Техничка спецификација, образац, структура цене

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закључењу уговора

Јавна набавка 13/2015 

Позив за подношење понуда - ЛАБОРАТОРИЈСКИ РЕАГЕНСИ И МАТЕРИЈАЛ за биохемију

Конкурсна документација

Техничка спецификација, образац, структура цене

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Измене и допуне документације

Измењена техничка спецификација, образац, структура цене

Измењена конкурска документација

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закључењу уговора

Јавна набавка 12/2015 

Позив за подношење понуда - ЛАБОРАТОРИЈСКИ РЕАГЕНСИ И МАТЕРИЈАЛ за микробиологију

Конкурсна документација

Техничка спецификација, образац, структура цене

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Обавештење о измени конкурсне документације

Измењена тех. спец. Образац понуде и струк. цене

Измењена конкурсна документација

Обавештење о измени конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Измењена тех. спец. Образац понуде и струк. цене

Појашњење измене конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Појашњење измене конкурсне документације

Појашњење измене конкурсне документације

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закључењу уговора

Јавна набавка 11/2015 

Позив за подношење понуда - Материјал за дијализу

Конкурсна документација

Техничка спецификација, образац, структура цене

Измена и допуна конкурсне документација

Измењена конкурсна документација

Измењена техничка спецификација, образац, структура цене

Појашњење конкурсне документације

Измена и допуна конкурсне документација 10.6.2015.

Измењена конкурсна документација 10.6.2015.

Измењена техничка спецификација, образац, структура ценe 10.6.2015.

Појашњење конкурсне документације 25.6.2015.

Појашњење конкурсне документације 26.6.2015.

Појашњење конкурсне документације 29.6.2015.

Обавештење о закључењу уговора

Јавна набавка 10/2015 

Позив за подношење понуда - Лабораторијски реагенси и материјал за спирометрију

Конкурсна документација за 10/2015

Техничка спецификација, образац, структура цене

Обавештење o oбустави поступка за 10/2015

Обавештење о закључењу уговора

Обавештење o oбустави поступка за 10/2015 - I

Обавештење о закључењу уговора

Јавна набавка 9/2015 

Позив за подношење понуда - РТГ филмови

Конкурсна документација за 9/2015

Техничка спецификација, образац, структура цене

Обавештење о закључењу уговора.doc

Јавна набавка 8/2015 

Позив за подношење понуда - Завоји

Конкурсна документација за 8/2015

Техничка спецификација, образац, структура цене

Измена и допуна конкурсне документација 17.6.2015.

Измењена конкурсна документација 17.6.2015.

Измењена техничка спецификација, образац, структура ценe 17.6.2015.

Измена и допуна конкурсне документацијe 19.6.2015. појашњење

Измењена конкурсна документација 22.6.2015.

Измењена техничка спецификација, образац, структура ценe 22.6.2015.

Измена и допуна конкурсне документација 22.6.2015.

Измена и допуна конкурсне документацијe 23.6.2015. појашњење

Измена и допуна конкурсне документацијe 26.6.2015. појашњење

Обавештење о измени конкурсне документације

Обавештење о закључењу уговора

Јавна набавка мале вредности 1/2015 

Позив за подношење понуда - Ентерална храна за пацијенте

Конкурсна документација за ЈНМВ 1/2015

Техничка спецификација, образац, структура цене за ЈНМВ 1/2015

Измена конкурсне документације за ЈНМВ 1/2015

Измењена конкурсна документација за ЈНМВ 1/2015

Измена конкурсне документације за ЈНМВ 1/2015

Измењена конкурсна документација за ЈНМВ 1/2015

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка 7/2015 

Позив за подношење понуда - Лекови за лечење цистичне фиброзе

Конкурсна документација за 7/2015

Техничка спецификација, образац, структура цене

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка 6/2015

Позив за подношење понуда - Лекови за хуману употребу

Конкурсна документација за 6/2015

Техничка спецификација, образац, структура цене

Појашњење конкурсне документације 10.6.2015.

Обавештење о обустави поступка 17.6.2015

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка 5/2015

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објаве позива - поправка уређаја за компјутеризовану томографију

Конкурсна документација за 5/2015

Обавештење о измени конкурсне документације за 5/2015

Измене и допуне конкурсне документације за 5/2015

Измењена конкурсна документација за 5/2015

Појашњење конкурсне документација за 5/2015

Одлука о додели уговора за 5/2015

Обавештење о закључењу уговора за 5/2015

FaLang translation system by Faboba
Пут доктора Голдмана 4
21204 Сремска Каменица
Србија

Телефон: +381 (0)21 480 5100
Фаx: +381 (0)21 527 960
Позивни центар: 066 880 5312

Именик лекара (xlsx)
Електронска пошта: ipbvojvodine@gmail.com
Интернет адреса: www.institut.rs

ПИБ: 100804605
МБР: 08042462
ЈБКЈС: 02567