LogoHeader2

LogoHeadermobilna

Принципи и циљеви

ПРИНЦИПИ ПОСЛОВАЊА

 • Пацијенти у фокусу нашег деловања.
 • Примена принципа добре клиничке праксе
 • Едукација на највишем нивоу
 • Развој образовне и научно-истраживачке делатности у циљу побољшања превенције, дијагностике, лечења и праћења болесника
 • Систем заједничких вредности за све запослене
 • Принцип једнакости и правичности у развоју каријере запослених и награђивању за остварене резултате
 • Принцип пословања доброг домаћина
 • Принцип сталног напретка и стремљење ка највишем могућем нивоу здравствене заштите наших пацијената

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ИНСТИТУТА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ
                         за период од 2015. до 2019. године
 • Увођење нових и побољшање постојећих услуга дијагностике и лечења;
 • Набавка нове медицинске опреме, замена постојеће која је дотрајала;
 • Побољшање квалитета безбедности пацијената и запослених;
 • Унапређење квалитета процеса рада и услуга;
 • Развој информационих технологија;
 • Знање као кључна компетентност у развоју Института, стално учење, прилагођавање и мењање;
 • Развој научно-истраживачке делатности у улози превенције обољевања, унапређења метода дијагностике и лечења, као и побољшања квалитета живота опште популације.

За успешну реализацију утврђених циљева планирају се и обезбеђују неопходни ресурси, организују се, реализују и контролишу активности у процесима те се анализирају и мере остварени циљеви у поређењу са планираним.

Сремска Каменица, април 2015. г.

FaLang translation system by Faboba
Пут доктора Голдмана 4
21204 Сремска Каменица
Србија

Телефон: +381 (0)21 480 5100
Фаx: +381 (0)21 527 960
Позивни центар: 066 880 5312

Именик лекара (xlsx)
Електронска пошта: ipbvojvodine@gmail.com
Интернет адреса: www.institut.rs

ПИБ: 100804605
МБР: 08042462
ЈБКЈС: 02567