LogoHeader2lat

LogoHeadermobilna

Principi i ciljevi

PRINCIPI POSLOVANJA

 • Pacijenti u fokusu našeg delovanja.
 • Primena principa dobre kliničke prakse
 • Edukacija na najvišem nivou
 • Razvoj obrazovne i naučno-istraživačke delatnosti u cilju poboljšanja prevencije, dijagnostike, lečenja i praćenja bolesnika
 • Sistem zajedničkih vrednosti za sve zaposlene
 • Princip jednakosti i pravičnosti u razvoju karijere zaposlenih i nagrađivanju za ostvarene rezultate
 • Princip poslovanja dobrog domaćina
 • Princip stalnog napretka i stremljenje ka najvišem mogućem nivou zdravstvene zaštite naših pacijenata

STRATEŠKI CILJEVI INSTITUTA ZA PLUĆNE BOLESTI VOJVODINE
                         za period od 2015. do 2019. godine
 • Uvođenje novih i poboljšanje postojećih usluga dijagnostike i lečenja;
 • Nabavka nove medicinske opreme, zamena postojeće koja je dotrajala;
 • Poboljšanje kvaliteta bezbednosti pacijenata i zaposlenih;
 • Unapređenje kvaliteta procesa rada i usluga;
 • Razvoj informacionih tehnologija;
 • Znanje kao ključna kompetentnost u razvoju Instituta, stalno učenje, prilagođavanje i menjanje;
 • Razvoj naučno-istraživačke delatnosti u ulozi prevencije oboljevanja, unapređenja metoda dijagnostike i lečenja, kao i poboljšanja kvaliteta života opšte populacije.

Za uspešnu realizaciju utvrđenih ciljeva planiraju se i obezbeđuju neophodni resursi, organizuju se, realizuju i kontrolišu aktivnosti u procesima te se analiziraju i mere ostvareni ciljevi u poređenju sa planiranim.

Sremska Kamenica, april 2015. g.

FaLang translation system by Faboba
Put doktora Goldmana 4
21204 Sremska Kamenica
Srbija

Telefon: +381 (0)21 480 5100
Fax: +381 (0)21 527 960
Call centar: 066 880 5312
Imenik lekara (xlsx)

Elektronska pošta: ipbvojvodine@gmail.com
Internet adresa: www.ιinstitut.rs

PIB: 100804605
MBR: 08042462
JBKJS: 02567