LogoHeader2lat

LogoHeadermobilna

Centar za bronhologiju

Kabinet za bronhološku dijagnostiku (respiratornu endoskopiju) jedan je od najsavremenijih centara u regionu, a definitivno najsavremeniji centar za respiratornu endoskopiju u našoj zemlji. U proteklih pet godina, prosečno je, na godišnjem nivou, urađeno preko 2500 dijagnostičkih i terapijskih endoskopskih procedura putem fiberbronhoskopa i rigidne bronhoskopije. Sve bronhoskopske procedure sprovode se u analgosedaciji, a interventne procedure u opštoj anesteziji.

Pored standardnih dijagnostičkih endoskopskih procedura uzorkovanja materijala za patohistološku, citopatološku i bakteriološku analizu (transbronhijalne biopsije, transbronhijalne punkcije, bronho-biopsije, kateter biopsije, bronhijalno četkanje i bronhoalveolarna lavaža) u Centru za bronhologiju izvode se i bronhoskopije sa linearnim i radijalnim endobronhijlanim ultrazvukom (EBUS).

Linerana ultrazvučna sonda omogućava operateru vizualizaciju stuktura koje se se nalaze okolo velikih disajnih puteva čime je pre svega olakšano pozicioniranje medijastinalnih limfnih čvorova i njihova punkcija (u realnom vremenu), a sve to sa ciljem što preciznijeg određivanja proširenosti karcinoma bronha (određivanje stadijuma bolesti), presudnog za odluku o daljoj terapiji bolesnika.

Pored toga, u Kabinet za bronhološku dijagnostiku izvode se autofluorescentna bronhoskopija (AFI – Autofluorescence Imaging) i bronhoskopija uskog snopa (NBI – Narrow Band Imaging) koje imaju ulogu u detekciji pre-malignih lezija unutar bronhijalnog stabla odnosno detekciji patološke vaskularizacije tumora. U pogledu interventnih endoskopskih procedura, Centar za bronhologiju Instituta za plućne bolesti Vojvodine sprovodi: laser resekciju tumorskih promena u bronhijalnom stablu, elektrokauterizaciju, argon plazma koagulaciju, brahiterapiju, sklerozaciju traheobronhijalnih fistula i krioterapiju. Od prošle godine u centru za bronhologiju se prilikom izvođenja rigidnih bronhoskopija i interventnih endoskopskih procedura za ventilaciju bolesnika koristi savremeni visoko-frekventni džet ventilator (High Frequency Jet Ventilation) što je u mnogome olakšalo izvodnje interventnih procedura.

06 bronholoska

FaLang translation system by Faboba
Put doktora Goldmana 4
21204 Sremska Kamenica
Srbija

Telefon: +381 (0)21 480 5100
Fax: +381 (0)21 527 960
Call centar: 066 880 5312
Imenik lekara (xlsx)

Elektronska pošta: ipbvojvodine@gmail.com
Internet adresa: www.ιinstitut.rs

PIB: 100804605
MBR: 08042462
JBKJS: 02567