LogoHeader2lat

LogoHeadermobilna

 • Početak
 • Stručna javnost
 • Zdravstvena nega

Zdravstvena nega

Definicija zdravlja: "Zdravlje predstavlja telesno, duševno, socijalno i ekonomsko blagostanje, a ne samo odsustvo bolesti i nesposobnost za rad" (Svetska zdravstvena organizacija)

Zdravstvena nega je profesionalno područje rada medicinskih sestara u pružanju pomoći pojedincu, grupi.

Zadaci zdravstvene nege:

 • održavanje higijene bolesnika i njegove okoline,
 • ishrana bolesnika,
 • posmatranje bolesnika i uočavanje znakova koji karakterišu oboljenja, kao i urgentnih, koji zahtevaju hitnu lekarsku intervenciju,
 • medicinsko -tehnički poduhvati, koji se sprovode u toku lečenjljalj i nege bolesnika i
 • zdravstveno vaspitanje bolesnika.

Proces zdravstvene nege se odvija u četiri uzastopne etape:

 • procena,
 • planiranje,
 • primena i
 • evaluacija ishoda.

Principi zdravstvene nege:

 • princip humanosti
 • princip poštovanja ličnosti

Sestrinstvo se sve više u svetu počinje shvatati kao disciplina koja ima prepoznatljiv program delovanja i koja je nezavisna od drugih discipplina u sastavu zdravstvene zaštite.

Biti medicinska sestra je jedinstve poziv koji traži ono najlepše u ljudskom biću - humanost i predanost pozivu.

Medicinska sestra mora biti emocionalno zrela i stabilna osoba kako bi mogla razumeti i nositi se sa ljudskim patnjama, hitnim stanjima i zdravstvenim problemima.

Cilj sestrinstva je da pomaže čoveku u području zdravstvene nege od začeća do smrti, te da mu pomogne da prihvati sebe kakav jeste, da dostojanstveno živi.

FaLang translation system by Faboba
Put doktora Goldmana 4
21204 Sremska Kamenica
Srbija

Telefon: +381 (0)21 480 5100
Fax: +381 (0)21 527 960
Call centar: 066 880 5312
Imenik lekara (xlsx)

Elektronska pošta: ipbvojvodine@gmail.com
Internet adresa: www.ιinstitut.rs

PIB: 100804605
MBR: 08042462
JBKJS: 02567