LogoHeader2lat

LogoHeadermobilna

Služba za patofiziologiju disanja i respiratorne poremećaje tokom spavanja

Služba za patofiziologiju disanja i respiratorne poremećaje tokom spavanja se sastoji iz dva odseka čija delatnost obuhvata dijagnostičke i terapijske procedure dominantno plućnih bolesti, ali i ispitivanje i praćenje bolesti drugih organskih sistema koje daju posledice u vidu respiratornih simptoma.

Procedure koje se sprovode u Službi poštuju standarde aktuelnih evropskih i svetskih vodiča iz oblasti respiratorne medicine (European Respiratory Society, American Thoracic Society, American Academy of Sleep Medicine i dr). Lekari Službe se bave prvenstveno dijagnostikovanjem i lečenjem opstruktivnih bolesti pluća, u koje spadaju hronična opstruktivna bolest pluća i astma, ali su uključeni u dijagnostiku praktično svih plućnih i vanplućnih bolesti koje utiču na poremećaj disajne funkcije. Na osnovu rezultata funkcionalnog ispitivanja procenjuju operabilnost i dozvoljeni nivo resekcije plućnog parenhima kod bolesnika kod kojih je indikovano operativno lečenje i procenjuju rizik za sprovođenje operacija u opštoj anesteziji kod bolesnika sa vanplućnim bolestima. Takođe, vrše procenu radne sposobnosti bolesnika iz aspekta plućne funkcije za potrebe invalidske komisije. Posebna oblast kojom se bave lekari Službe je dijagnostikovanje i lečenje neregularnosti disanja tokom spavanja, pri čemu je najčešća iz ove grupe bolesti sleep apnea.

Odsek za patofiziologiju disanja je opremljen savremenim aparatima koji omogućuju sprovođenje jednostavnih i složenih dijagnostičkih metoda koje obuhvataju: spirometriju, telesnu pletizmografiju, bronhodilatatorni test, bronhoprovokativni test, određivanje kapaciteta difuzije pluća (transfer faktora), impulsnu oscilometriju, indukovani sputum, gasnu analizu, testove opterećenja, spiroergometriju i elektrokardiografiju. Odsek poseduje savremene dijagnostičke aparate kompanije CareFusion – jedan osnovni aparat na kojem se sprovodi spirometrija sa bronhodilatatornim testom i dva složenija sistema za ispitivanje kompletne plućne funkcije što uključuje spirometriju i telesnu pletizmografiju, ali takođe omogućuje izvođenje bronhodinamskih testova, impulsne oscilometrije i određivanje kapaciteta difuzije pluća. Najsloženiji pregled koji se obavlja u Odseku je spiroergometrija i za ove potrebe se koristi savremeni MasterScreen CPX spiroergometar. Analiza arterijalizovane i arterijske krvi se može obaviti u mirovanju i nakon testa opterećenja, a za ove potrebe su obezbeđeni aparati kompanija Simens i Roche sa proširenim spektrom parametara koji mogu da budu određeni.

Više podataka o Odseku za patofiziologiju disanja možete pronaći na linku ispod teksta.

Kontakt telefon Odseka je 021/4805202.

Untitled

 

Odsek za respiratorne poremećaje tokom spavanja se bavi dijagnostičkim i terapijskim procedurama kod pacijenata kod kojih je postavljena sumnja na sleep apneu. U Odseku se sprovodi polisomnografija i respiratorna poligrafija koje predstavljaju metode kojima se utvrđuje postojanje ove bolesti. U dijagnostici se koriste savremeni aparati proizvođača Viasys. Ispitivanje može da bude sprovedeno u bolničkim uslovima, traje oko 24 časa, i u ovom slučaju se sprovodi polisomnografija. U ambulntnim uslovima se može sprovesti respiratorna poligrafija koja podrazumeva da se pacijent u Odseku obuči i pripremi za snimanje koje će biti obavljeno kod njegove kuće tokom uobičajenog noćnog spavanja uz prenosivi (portabilni) aparat. Analizom prikupljenih podataka postavlja se dijagnoza opstruktivne ili centrale sleep apnee, a potom se vrši odabir najsvrsishodnijeg terapijskog sredstva shodno karakteru i težini poremećaja, kao i postojanju pridruženih bolesti pri čemu su od posebnog značaja bolesti kardiovaskularnog, endokrinog, gastrointestinalnog i respiratornog sistema. Bolesnicima se preporučuju aparati za neinvazivnu ventilaciju, ili intraoralni aplikatori ukoliko je bolest blagog stepena. U Odseku je moguđe uraditi i kapnografiju i 24-časovnu pulsnu oksimetriju – metode za praćenje trenda koncentracije ugljen-dioksida i saturacije hemoglobina kiseonikom; ovi pregledi imaju poseban značaj god gojaznih osoba kod kojih može da postoji poremećaj koji se naziva hipoventilacioni sindrom gojaznih.

Više podataka o Odseku za respiratorne poremećaje tokom spavanja možete pronaći na linku ispod teksta, kao i na sajtu http://medicinasna.50webs.com. Kontakt telefon Odseka je 021/4805355.

sleep

 

Sem zdravstvene delatnosti, zaposleni u Centru se bavi obrazovnom i naučnoistraživačkom delatnošću. Prof. dr Ivan Kopitović i Doc. dr Marija Vukoja su članovi Katedre za internu medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i učestvuju u izvođenju teorijske i praktične nastave na ovoj Katedri. Prof. dr I. Kopitović je urednik knjige „Interna medicina za studente zdravstvene nege“ – savremenog udžbenika koncipiranog posebno za studente obrazovnog profila Zdravstvena nega, kao i monografije „Respiratorni poremećaji tokom spavanja“ koja analizira ovu specifičnu oblast medicine.

Lekari Centra imaju znatan broj naučnih publikacija objavljenih u vrhunskim i istaknutim međunarodnim časopisima, aktivno učestvuju na kongresima kako kao izlagači naučnih radova tako i kao predavači po pozivu; učestvuju u projektima od internacionalnog značaja i steknutim znanjem vrše kontinuiranu edukaciju zdravstvenog osoblja.

Takođe, lekari Centra u saradnji sa Evropskim Respiratornim Udruženjem (European Respiratory Society, ERS) na godišnjem nivou organizuju Evropsku školu spirometrije „The ERS spirometry training programme“ – kurs akreditovan od strane ERS-a čiji polaznici stiču ERS Spirometry Driving Licence diplomu, što čini ovaj događaj jedinstvenim u zemlji i okruženju. Ovaj kurs se od 2014. godine održava na Institutu i redovno okuplja veliki broj polaznika. Više informacija možete pronaći na sajtu http://hermes.ersnet.org/activities/2012-03-15-09-52-59/upcoming-courses-spirometry.html.

skola

 

Zdravstvene radnike i saradnike Centra čine: prof. dr Ivan Kopitović (internista – pulmolog), doc. dr Marija Vukoja (internista – pulmolog), dr sc. med. Mirjana Jovančević Drvenica (pneumoftiziolog – alergolog), dr Dragana Miličić (lekar na specializaciji interne medicine); 15 medicinskih sestara-tehničara i 1 diplomirani biolog. Načelnik centra je prof. dr I. Kopitović, šef Odseka za patofiziologiju disanja je doc. dr M. Vukoja, šef Odseka za respiratorne poremećaje tokom spavanja je dr sc. med. M. Jovančević Drvenica. Glavni sestra Centra je Jovanka Ćojanović.

Kontakt telefon Centra je 021/4805202.

 

Odsek za patofiziologiju disanja

Odsek za respiratorne poremećaje tokom spavanja

 

 

FaLang translation system by Faboba

Rukovodilac Službe:

Prof. dr sci. med. Ivan Kopitović

Glavna sestra Centra: Jovanka Ćojanović

 

Put doktora Goldmana 4
21204 Sremska Kamenica
Srbija

Telefon: +381 (0)21 480 5100
Fax: +381 (0)21 527 960
Call centar: 066 880 5312
Imenik lekara (xlsx)

Elektronska pošta: ipbvojvodine@gmail.com
Internet adresa: www.ιinstitut.rs

PIB: 100804605
MBR: 08042462
JBKJS: 02567