LogoHeader2lat

LogoHeadermobilna

  • Početak
  • Stručna javnost
  • Nastavna delatnost

Nastavna delatnost

Institut za plućne bolesti Vojvodine obavlja naučno-istraživačku i obrazovnu delatnost.

Nastavna je baza Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, u okviru koje se odvija  nastava na srpskom i engleskom jeziku  za studente opšte medicine, stomatologije, farmacije,  zdravstvene nege,  poslediplomska nastava i aktivnosti za sticanje zdravstvenih specijalizacija iz interne medicine, opšte medicine, hirurgije, urgentne medicine, patologije, radiologije, medicinske rehabilitacije, kliničke farmakologije i farmacije, uže specijalizacije iz pulmologije i onkologije i za sticanje akademskih zvanja mastera i doktora nauka (studije  drugog i trećeg stepena).

Na  Klinikama i Zavodima se sprovodi praktična aktivnost za medicinske sestre-tehničare, radiološke i laboratorijske tehničare, fizioterapeute i za učenike srednjih medicinskih škola.

U Institutu je zaposleno 117 doktora medicine, 49 ima zvanje doktora medicinskih nauka.

Zvanje nastavnika ili saradnika na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu ima 34 doktora, zaposlenih u Institutut za plućne bolesti Vojvodine (maj 2022. godine).

 

 

FaLang translation system by Faboba
Put doktora Goldmana 4
21204 Sremska Kamenica
Srbija

Telefon: +381 (0)21 480 5100
Fax: +381 (0)21 527 960
Call centar: 066 880 5312
Imenik lekara (xlsx)

Elektronska pošta: ipbvojvodine@gmail.com
Internet adresa: www.ιinstitut.rs

PIB: 100804605
MBR: 08042462
JBKJS: 02567