LogoHeader2lat

LogoHeadermobilna

Služba za biohemijsku dijagnostiku

U Službi za kliničku biohemiju sprovodi se dobra laboratorijska praksa i kvalitetna dijagnostika, koja je u skladu sa međunarodnim standardom za medicinske laboratorije SRPS ISO 15189:2014, što je i potvrđeno  dodelom sertifikata o akreditiaciji, od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS-a).

09 biohemijaU Službi za kliničku biohemiju ispituje se više od 60 različitih dijagnostičkih parametara iz oblasti opšte biohemije i specifični parametri iz oblasti patologije srca, pluća, jetre, troponin visokosenzitivan, Pro-BNP, angiotenzinkonvertingenzim, (ACE), adenozin deaminaza ADA, imunohemije (imunoglobulini A, M, G, i E, alfa-1-antitripsin, haptoglobin), markeri inflamacije i septičnih stanja (C reaktivni protein, prokalcitonin), hematologije, koagulacije (D-DIMER).

Oprema Službe za kliničku biohemiju je automatizovana i sastoji se od monokanalnih i višekanalnih biohemijskih analizatora, Mindray BS 400BT 1500 biotechnica, hematoloških brojača 5-DIFF, Horiba ABX 80 i Sysmex XS 500 automatizovanih aparata za koagulaciju ACL ELITE PRO I STAGO SATELLITE, imunohemijski analizator, Mini-Vidas, elektrolitni jon-selektivni analizatori, itd.

Svakodnevna unutrašnja kontrola kvaliteta rada kao i učešće u spoljašnjoj kontroli EQAS-BIORAD, obezbeđuje tačnost, preciznost i pouzdanost dobijenih rezultata.

U Službi su zaposlena 22 radnika: 3 specijalista medicinske biohemije, 3 viša laboratorijska tehničara i 12 laboratorijskih tehničara.

Svi zaposleni u Službi aktivni su u sticanju novih znanja putem edukativnih sastanaka, kurseva inovacije i stručnih seminara u zemlji i inostranstvu, kao i u praćenju stručne literature.

Sertifikat laboratorija

 

 

FaLang translation system by Faboba

Rukovodilac Službe:

Mr. farm. Tatjana Grbić

Glavni laboratorijski tehničar: Ana Orlić

 

Put doktora Goldmana 4
21204 Sremska Kamenica
Srbija

Telefon: +381 (0)21 480 5100
Fax: +381 (0)21 527 960
Call centar: 066 880 5312
Imenik lekara (xlsx)

Elektronska pošta: ipbvojvodine@gmail.com
Internet adresa: www.ιinstitut.rs

PIB: 100804605
MBR: 08042462
JBKJS: 02567