LogoHeader2lat

LogoHeadermobilna

Odsek za klinička istraživanja

Odsek za klinička istraživanja (Clinical Trials Unit) Instituta za plućne bolesti Vojvodine svoju delatnost koordiniše sa svim ostalim delovima Instituta (klinikama, centrima) u cilju unapređenja naučne, istraživačke i publikacione delatnosti.

     Osnovne delatnosti:

  1. Koordinacija kliničkih studija koje se izvode u Institutu. Jedinstven centralizovani pristup kliničkim studijama obezbeđuje jedinstvenu i brzu procenu adekvatnosti kliničke studije, njen naučno opravdan dizajn, etičnost kao i komercijalnu isplativost. Centralizovan način komunikacije sa CRO firmama obezbeđuje brzu realizaciju i kanalisanje resursa Instituta (uposlenost glavnih istraživača, koordinatora, pod-istraživača), obezbeđuje brzo i efikasno prosleđivanje feasibility upitnika (upitnika izvodljivosti) i realizaciju kliničke studije. CTU pruža logističku podršku istraživačima iz svih oblasti pulmologije koji tu pomoć zatraže.

  1. Vođenje projekata. Dizajniranje projekata iz domena pulmologije i prijavljavanje relevantnim institucijama koje su davaoci stipendija uz koordinaciju sa Medicinskim fakultetom i Univerzitetom u Novom Sadu kao i organizacija mreže saradnika iz evropskih i ostalih međunarodnih medicinskih institucija je takođe jedna od delatnosti CTU. Saradnja sa koordinatorima iz ostalih oblasti pulmologije u okviru Instituta za plućne bolesti Vojvodine, Sekretarijatom za nauku Vojvodine, Ministarstvom zdravlja Republike Srbije i organizovanje sastanaka naučnog karaktera sa saradnicima sa Univerziteta u Novom Sadu, mrežnih univerziteta iz EU kao i direktna saradnja sa Kancelarijom Vojvodine u Briselu i Evropskom Komisijom.

  1. Dizajn institucionalnih kliničkih studija. Dizajniranje i organizovanje lokalnih kliničkih akademskih trajala sa ciljem da rezultiraju publikacijom u inostranom časopisu sa impakt faktorom je takođe u sklopu delatnosti CTU. Koncept studija je na spoljašnjim saradnicima CTU, koji svoje predloge iznose u CTU i zajedno dizajniraju trajal. Svaka studija koja se dizajnira u CTU mora biti usklađena sa smernicama za sprovođenje kliničkih studija koja su najbolje objašnjene od strane Legislation Council-a Velike Britanije  (The Medicines for Human Use (Clinical Trials) Regulations). Svi trajali unutar Instituta moraju da zadovolje osnovne propozicije kliničkih studija u skladu sa „International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)” kako bi mogle biti publikovane.

  1. Koordinacija međunarodnih akademskih neprofitnih studija. Postoji veliki interes za zajednička istraživanja Instituta i velikih međunarodnih istraživačkih konzorcijuma. CTU takođe obezbeđuje podršku mladim istraživačima za dobijanje stipendija ERS, IASLC, ATS ili nekih drugih udruženja za čije stipendije istraživači žele da aplikuju.

  2. Publikacije. CTU se trudi da obezbedi redovnost publikovanja iz domena pulmologije u međunarodnim časopisima sa impakt faktorom kao i da pruži podršku drugim istraživačima iz Instituta u vidu recenzije članaka, usaglašavanja članka sa ICMJE, odabira publikacije i recenzenata.

FaLang translation system by Faboba

Šef Odseka:

Doc. dr sci. med. Bojan Zarić

 

 

Put doktora Goldmana 4
21204 Sremska Kamenica
Srbija

Telefon: +381 (0)21 480 5100
Fax: +381 (0)21 527 960
Call centar: 066 880 5312
Imenik lekara (xlsx)

Elektronska pošta: ipbvojvodine@gmail.com
Internet adresa: www.ιinstitut.rs

PIB: 100804605
MBR: 08042462
JBKJS: 02567