LogoHeader2lat

LogoHeadermobilna

Služba za radiološku dijagnostiku

Služba je kadrovski, organizaciono, tehnički i prostorno prilagođen osnovnoj nameni koju ima u sastavu Instituta, a to je obavljanje različitih pregleda u oblasti konvencionalne RTG, ultrazvučne i CT dijagnostike.

Pacijenti se pregledaju u šest kabineta za konvencionalnu radiografiju i radioskopiju, u jednom za ultrazvučnu dijagnostiku i za dijagnostiku kompjuterizovanom tomografijom (CT skener).

U poslednjih pet godina pacijenti se u kabinetu za kompjuterizovanu tomografiju (CT) pregledaju na multislajsnom CT uređaju GE LIGHTSPEED 64 slice koji omogućava skeniranje celokupnog volumena grudnog koša tokom samo jednog zadržavanja daha i stvaranje trodimenzionalne, visokorezolutivne slike bez artefakata. Takođe se ovde izvode i transtorakalne punkcije pod kontrolom CT-a.

Transtorakalna punkcija je minimalno invazivna dijagnostička metoda kojom se obezbeđuje citološki uzorak tkiva za pregled u svrhu razjašnjenja etiologije uočene promene u plućima, pleuralnom prostoru ili zidu grudnog koša. Uzorak dobijen punkcijom citološki se analizira u svrhu postavljanja etiološke dijagnoze. U našoj ustanovi se uradi oko 250 ovakvih pregleda godišnje.

Upotreba automatskog injektora MEDRAD omogućuje efikasno izvođenje svih CT angiografskih procedura, uključujući i CT pulmoangiografiju.

Pregled dobijenih snimaka se vrši na GE radnoj stanici Adwantage 4.4 gde se primenom različitih softverskih paketa pored uobičajenih (nativnih i postkontrastnih standardnih i ciljanih aksijalnih pregleda) izvode i pregledi pluća visoke rezolucije (HRCT), 3D, MPR i virtuelno endoskopski rekonstruisane tehnike pregleda, volumetrija plućnih lezija, kao i CT angiografije, CT koronarografije.

Kabinet za konvencionalnu radiografiju i radioskopiju raspolaže:

Digitalnim RTG sistemom GE DEFINIUM 8000, koji spada u red najsavremenijih radiografskih sistema sa flat panel detektorom. Automatska kontrola ekspozicije omogućuje prekid akvizicije u hiljaditom delu sekunde što dodatno doprinosi smanjenju izloženosti pacijenta rendgenskom zračenju.

Aparat je namenjen i za radiografsku subtrakciju koštanih struktura – DUAL ENERGY naprednu metodu koja omogućuje razdvojen prikaz mekih tkiva i koštanih struktura koje na standardnim snimcima zaklanjaju meka tkiva.

U Institutu su u upotrebi i dva mobilna aparata za radiografiju, koji se nalaze na Klinici za torakalnu hirurgiju i u Jedinici intenzivne nege. Radiogrami koji se tamo urade se zatim razviju u aparatu za izradu digitalnih snimaka.

Od avgusta 2014. godine, Služba je unapredila kabinet za ultrazvuk novim ultrazvučnim aparatom GE LOGIQ F8, koji nam omogućuje dobijanje slike optimalne rezolucije, za svakodnevni pregled velikog broja pacijenata. Najveći broj pregleda obuhvata ultrazvuk abdomena, kao i pregled pleuralnih prostora, uz lokalizaciju i evaluaciju pleuralnih izliva.

Služba raspolaže kadrovskim i tehničkim preduslovima, a stvoreni su i oni zakonski (Zakon o elektronskom potpisu) za obavljanje teleradioloških konsultacija. Uspostavljanjem teleradiološke veze, putem brzih internet konekcija, korisnika te usluge sa Službom, skraćuje se vreme izveštavanja, kvalitet je zagarantovan i omogućeno premoštavanje nedostatka kadrova za radiološku dijagnostiku.

U Službi za radiološku dijagnostiku IPBV zaposleno je četiri lekara specijalista radiologa, 4 lekara na specijalizaciji iz radiologije i 16 viših radioloških tehničara koji sa ostalim osobljem u timskom radu godišnje obave i do 80.000 pojedinačnih pregleda pacijenata (72.000 RTG, 6.000 CT i 3.500 UZ pregleda). Broj pregleda ima tendenciju stalnog porasta.

Tokom godine zaposleni se usavršavaju kroz programe predavanja, seminara i praktične obuke. Služba za radiološku dijagnostiku aktivno učestvuje u izvođenju kliničkih i institutskih studija i drugih projekata.  Unapređenje rada je od nedavno postignuto i novouvedenim bolničkim informacionim  sistemom.  

Od najveće je važnosti unapređenje mera zaštite od rentgenskog zračenja, kako za pacijente tako i za celokupno osoblje.

 

18 radiologija

FaLang translation system by Faboba

Rukovodilac Službe

Spec. dr med. Dragan Dragišič

Glavni radiološki tehničar: Milojko Podunavac

Put doktora Goldmana 4
21204 Sremska Kamenica
Srbija

Telefon: +381 (0)21 480 5100
Fax: +381 (0)21 527 960
Call centar: 066 880 5312
Imenik lekara (xlsx)

Elektronska pošta: ipbvojvodine@gmail.com
Internet adresa: www.ιinstitut.rs

PIB: 100804605
MBR: 08042462
JBKJS: 02567