LogoHeader2lat

LogoHeadermobilna

Plućna hipertenzija

Plućna hipertenzija (PH) je patofiziološki i hemodinamski poremećaj uzrokovan različitim kliničkim stanjima i bolestima.

Zlatni standard u dijagnostici i praćenju ovih pacijenata jeste kateterizacija desnog srca kojom se plućna hipertenzija jasno definiše kada je srednji arterijski plućni pritisak u stanju mirovanja ≥25mmHg.

Klinička klasifikacija plućne hipertenzije obuhvata pet grupa različitog uzroka nastanka. Posebnu grupu u okviru ove podele čini primarna plućna arterijska hipertenizja (PAH) kao retko oboljenje sa prosečnom incidencom 10-50/1000000 stanovnika.  Neprepoznata i nelečena PH vodi ka remodelovanju desne komore i insuficijenciji srca. Terapijski tretman zahteva multidisciplinarnost i podrazumeva lečenje osnovne bolesti ali i specifičnu, PH terapiju. Nažalost, najveći broj ovih lekova nije registrovan u našoj zemlji.

U Institutu za plućne bolesti Vojvodine formiran je tim i komisija za plućnu hipertenziju. Multidisciplinaran pristup u dijagnostičkom smislu omogućen je i u okviru naše ustanove, te se svake godine dijagnostikuje sve veći i veći broj pacijenata, a radi se i na implementaciji programa ranog skrininga rizičnih grupa.

Institut za plućne bolesti Vojvodine u aktivnoj je saradnji sa Udruženjem pacijenata za plućnu hipertenziju Srbije. Sve aktivnosti ovog udruženja možete pogledati ovde:

http://www.phserbia.rs/

https://www.facebook.com/plucnahipertenzija/

 

FaLang translation system by Faboba
Put doktora Goldmana 4
21204 Sremska Kamenica
Srbija

Telefon: +381 (0)21 480 5100
Fax: +381 (0)21 527 960
Call centar: 066 880 5312
Imenik lekara (xlsx)

Elektronska pošta: ipbvojvodine@gmail.com
Internet adresa: www.ιinstitut.rs

PIB: 100804605
MBR: 08042462
JBKJS: 02567