LogoHeader2lat

LogoHeadermobilna

Službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

14 rehabilitacijaDelatnost Službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju jeste rehabilitacija bolesnika kao integralni deo lečenja brojnih respiratornih oboljenja, fizikalna terapija i rehabilitacija svih stanja nakon povreda, preloma, operacija i cerebrovaskularnih inzulta.

Služba je prostorno i tehnički savremeno koncipiran i opremljen tako da u potpunosti zadovoljava sve potrebe kako ležećih tako i ambulantnih bolesnika. Poseduje dve sale za grupnu fizikalnu terapiju, kao i posebne prostorije za inhalacije, posturalnu drenažu i specifične procedure kao što su elektroterapija, magnetna, laserska i ultrazvučna terapija.

U Službi se sprovodi bolnička i ambulantna fizikalna terapija po preporuci ordinirajućeg plućnog lekara kod bolesti kao što su: astma, hronična opstruktivna bolest pluća (HOPB), upala plućne maramice, hronične gnojne infekcije disajnih puteva i pluća (bronhitis, bronhiektazije, pneumonija, apsces pluća), preoperativna priprema bolesnika za operacije grudnog koša i pluća i postoperativni tretman operisanih.

Bolesnicima su na raspolaganju sledeći tretmani:

  • Inhalacije najsavremenijim inhalatorima, koji rade na principu komprimovanog vazduha ili ultrazvučnog raspršivanja lekovitih čestica. Rastvori koji se inhaliraju mogu biti sobne temperature ili zagrejani, mogu se udisati pod povišenim pritiskom ili uz dodatak kiseonika prema potrebi.
  • Položajna drenaža vrši se kod hospitalizovanih bolesnika koji se leče od bronhitisa, pneumonije, apscesa i bronhiektazija. Da bi se evakuisao nagomilani sekret i gnoj iz bronhijalnog stabla, bolesnike stavljamo u drenažni položaj na drenažni krevet (oscilatorni krevet).
  • Manuelna i vibraciona masaža sprovodi se u cilju smanjivanja spazma (grča) mišića koji se koriste pri disanju.
  • Vežbe relaksacije primenjuju se najčešće kod pacijenata obolelih od astme i podrazumevaju rad u grupi.
  • Vežbe disanja jedna su od najvažnijih metoda u lečenju pacijenata sa hroničnim plućnim bolestima (bronhitis, emfizem, cistična fibroza, pleuritis).
  • Vežbe snage koriste se za jačanje mišića gornjih i donjih ekstremiteta; rade se sa opterećenjem 1/2 do 2 kg. Sprovode se grupno, kod pacijenata sa HOBP, bronhijalnom astmom i u preoperativnoj pripremi.
  • Bihevioralna terapija predstavlja skup vežbi koje se izvode pojedinačno ili grupno kod bolesnika sa astmom, HOPB-om, kao i kod torakotomiranih bolesnika u specijalno opremljenoj sali Zavoda.
  • Biostimulacija laserima niske snage sprovodi se postavljanjem sonde lasera na akupunkturne tačke ili direktnim tretmanom obolelog dela tela. Cilj joj je smanjivanje upalnog procesa (otoka, bola i crvenila), kao i širenje disajnih puteva kod obolelih od astme i bronhitisa, čime se ublažavaju tegobe.

Sprovodi se i fizikalna terapija ostalih navedenih stanja kod kojih se, prema indikaciji fizijatra Službe, primenjuje: kineziterapija, elektroterapija, magnetoterapija, laseroterapija i ultrazvučna terapija.

Uz načelnika i glavnu sestru, u Službi radi jedan lekar specijalista fizijatar, pet fizioterapeuta i jedna medicinska sestra.

Načelnik Službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju je fizijatar Ass. dr Danijela Kuhajda. Glavna sestra Centra je Nataša Kiš, viši fizioterapeutski tehničar.

Svi ambulantni bolesnici koji boluju od nekih od navedenih bolesti, čiji se tretman vrši u našoj cslužbi, mogu koristiti usluge Službe po preporuci svog lekara opšte prakse, plućnog lekara ili fizijatra. Sa sobom moraju doneti odgovarajući uput od svog lekara, a ako nisu sa teritorije Fonda za zdravstvo Novi Sad, upute mora overiti lekarska komisija.
Detaljne informacije mogu se dobiti radnim danom na telefon 021/480-53-58.

FaLang translation system by Faboba
Put doktora Goldmana 4
21204 Sremska Kamenica
Srbija

Telefon: +381 (0)21 480 5100
Fax: +381 (0)21 527 960
Call centar: 066 880 5312
Imenik lekara (xlsx)

Elektronska pošta: ipbvojvodine@gmail.com
Internet adresa: www.ιinstitut.rs

PIB: 100804605
MBR: 08042462
JBKJS: 02567